Kies een Helmonder in het waterschap Aa en Maas!

Op woensdag 20 maart 2019 mag u naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. Zo beslist u mee over wie er in het bestuur van waterschap Aa en Maas komt. Belangrijk, want deze bestuursleden beslissen waar uw belastinggeld aan wordt besteed. De keuzes die zij maken hebben invloed op uw woon- en leefomgeving!stemmen-liggend-website

Anders dan provincies en gemeenten, die veel verschillende taken hebben, houden waterschappen zich alleen bezig met het beheer van het water en de zorg voor de techniek die het water onder controle moet houden (waterstaatszorg). Deze taken staan niet op zichzelf, ze hebben allerlei raakvlakken met andere terreinen, zoals ruimtelijke ordening, natuurbeheer en milieubeheer. Een goede afstemming van het beleid tussen waterschappen enerzijds en gemeenten en provincies anderzijds is hard nodig.

Het is dus van groot belang dat er bij de verkiezingen voor het waterschap mensen worden gekozen die naast verstand van zaken ook een goed netwerk hebben in de gemeentes en provincie.

De VVD Helmond denkt dat we met Cor van der Burgt zo’n ervaren kandidaat in huis hebben. Van huis uit agrarisch ondernemer weet Cor als geen ander hoe het is om verstandig om te gaan met het beheer van water en landschap. Met zijn jarenlange ervaring in de gemeenteraad en de Provinciale Staten heeft hij een netwerk opgebouwd waar zowel het Waterschap Aa en Maas als de stad Helmond ten volle van kunnen profiteren.

Tijdens de verkiezingen voor het waterschap valt er meer te kiezen dan u denkt!
Wat willen de VVD en Cor bereiken:
  • we gaan ons meer focussen op kerntaken
  • we willen speciale aandacht voor de risico’s op verdroging van de hoger gelegen zandgronden
  • we zijn niet langer blind voor nieuwe ideeën maar durven het anders aan te pakken
  • we gaan meer samenwerken en willen daardoor de lasten voor de burgers verlagen.
Vindt u dit verstandig beleid en wilt u daarnaast dat een Helmonder met kennis en ervaring gaat meedenken in het Waterschap Aa en Maas? KIES DAN…Snap_2019.03.11_22h49m16s_001_

 

1,467 totaal aantal vertoningen, 5 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *