Aangiftemogelijkheden politie verruimd

Het probleem was dat inwoners meldingen/aangiftes niet adequaat kwijt konden bij de politie.

Op 22 juni heeft het college van Burgemeester en wethouders (B&W) de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van een motie die in februari van dit jaar is aangenomen en betrekking had op meldingen van inwoners bij de politie. Het probleem was dat inwoners meldingen/aangiftes niet adequaat kwijt konden bij de politie.

Na overleg met betrokken partijen zijn o.a. de aangiftemogelijkheden in bureau Helmond inmiddels flink verruimd:

  • Vanaf 1 april 2018 worden voortaan doordeweeks ook in de avonduren tot 20:00 uur afspraken ingepland.
  • Op zaterdag en zondag kunnen tot 17:00 uur afspraken worden ingepland.
  • Inwoners hebben de keuze; online aangifte doen via internet, een afspraak maken, direct telefonisch aangifte doen of toch tijdens openingstijden het bureau Helmond binnenlopen.
  • De politie komt ook bij inwoners thuis als zij onverhoopt slachtoffer zijn geworden van een woninginbraak of een ander ingrijpend misdrijf.
  • Vanaf april 2018 is het in uitzonderlijke gevallen daarnaast mogelijk dat de politie voor een minder ernstig feit bij inwoners thuis een aangifte op komt nemen. Dit kan een uitkomst zijn voor bijvoorbeeld oudere of mindervalide mensen, voor wie het lastig is naar de locatie in Helmond te komen.

De politie heeft over deze efficiëntere aangiftemogelijkheden op verschillende manieren richting inwoners gecommuniceerd.

Hoe een inwoner wordt geholpen door de politie, hangt samen met het soort problematiek. Inwoners kunnen een aangifte doen of een melding. Het gaat om twee verschillende verrichtingen, met daardoor ook mogelijke verschillen in de feitelijke afhandeling door de politie.

  • Wie aangifte doet verzoekt om strafvervolging. Dit betekent dat je wil dat de dader gestraft wordt. Bij relatief eenvoudige delicten zoals diefstal en vernieling kunnen aangevers vanaf 1 juli 2016 op Politie.nl via de Aangifte Volg Service (AVS) volgen wat de status is van hun aangifte. Bij alle overige aangiftes is het uitgangspunt dat er altijd een terugkoppeling volgt van de politie. Aangevers hebben voortaan bij elke online aangifte hun DigiD nodig.
  • Wie een melding doet stelt de politie op de hoogte van een bepaalde situatie. Ook bij meldingen geldt de afspraak dat de politie zorgt voor een terugkoppeling aan de melder, tenzij de melder niet bekend is (een anonieme melder). Volgens het dienstverleningsconcept van de politie volgt een inhoudelijke terugmelding in ieder geval uiterlijk 24 uur na een melding. Als de politie geen inzet kan bieden op een melding (vanwege drukte) laten zij dit weten aan de melder.

De politie monitort of de terugkoppelingen daadwerkelijk plaatsvinden. Zij is zich er terdege van bewust dat melders behoefte hebben aan, en recht hebben op een terugkoppeling. De politie is daar alert op en processen worden blijvend geoptimaliseerd. Dit geldt ook rondom het vastleggen van alle officiële aangiftes en meldingen in het daarvoor bestemde systeem dat de politie gebruikt. Deze feitelijke registratie is onderdeel van het protocol dat de politie hanteert.

In de gesprekken die zijn gevoerd tussen de gemeente Helmond en de politie is duidelijk geworden dat inwoners van Helmond op vele verschillende manieren en bij verschillende partners in de stad, een melding, klacht of aangifte kwijt kunnen. De infographic (zie afbeelding hieronder) laat zien waar inwoners nog meer terecht kunnen als het gaat om het melden van specifieke criminaliteit en overlast. Voor wat betreft de gemeente Helmond en de Stadswacht geldt: indien contactgegevens worden achtergelaten, worden bevindingen teruggekoppeld richting de melder. Ook de Stadswacht legt alle officiële meldingen vast in een daarvoor bestemd systeem, en is zich bewust van het belang van een adequate registratie daarvan.

RIB 053 Bijlage - infographic Overlast - waar melden

1,391 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *