Trends in bordspellen

Trends in bordspellen
Voor dit artikel zijn we buiten de gemeentegrenzen gaan kijken. Tijdens het spellenspektakel in het beursgebouw in Eindhoven konden de duizenden bezoekers kennis maken met de nieuwste bordspellen. In de speelgoedzaken kun je…Lees verder >

Natuurfotografen IVN tonen hun mooiste werk

Kiek nauw is de naam van de fotowerkgroep van IVN Helmond. Ze bestaan vijf jaar en vierden dat met een tweedaagse fototentoonstelling in de kantine van speeltuin Helmond West. De leden mochten ieder twee foto's tonen. Er was een grote variëteit aan foto's: vogels, insecten en andere dieren, landschappen, macrofoto's en abstracte foto's. De foto's waren allemaal op eenzelfde manier ingelijst en voorzien van een zwart passe-partout. Dit zorgde voor een verzorgde indruk van de tentoonstelling. In een tweede ruimte was een fotopresentatie te zien op een groot tv scherm. Wij vroegen coördinator…Lees verder >

Zorgen om jeugdzorg

Zorgen om jeugdzorg
Helmond kent helaas ook 'Carrousel-kinderen' In augustus heeft CDA Helmond vragen gesteld over de jeugdzorg in Helmond. In dit artikel staan de antwoorden die het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Helmond…Lees verder >

Pleidooi voor bronzen bustebeelden ex-burgemeesters

Pleidooi voor bronzen bustebeelden ex-burgemeesters
Heeft Helmond haar burgemeesters altijd wel gerespecteerd met bijvoorbeeld een fotogalerij, een portrettengalerij? Nee dus. (Theo van Mullekom, oud fractievoorzitter Helmond Aktief) Oud politicus en voormalig fractieleider van Helmond Aktief Theo van Mullekom maakte op 9…Lees verder >

Wethouder Van Dijk past ervoor om Helmond negatief neer te zetten

Het verbaast me dat we hier in Helmond erin slagen om onszelf iedere keer zo negatief neer te zetten. Als wethouder pas ik daarvoor. (Wethouder Harrie van Dijk) Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 oktober 2018 werd een zogenaamd interpellatiedebat gevoerd over de organisatiecultuur binnen de gemeente Helmond. Via een mail is een oproep gedaan om openlijk steun te betuigen aan de gemeentesecretaris tijdens een presentatie. Een interpellatiedebat is een middel dat maar beperkt wordt ingezet, voornamelijk als er "stront aan de knikker is," zoals een van de gemeenteraadsleden het verwoordde. Volgens raadslid Van…Lees verder >

Zeldzame paddenstoelsoorten in Warande

In het Warandepark in Helmond staan enkele zeldzame paddenstoelen, die je nog niet terug kunt vinden in de boeken over paddenstoelen. De smeerwortelmycena groeit alleen op de wortels van de smeerwortels. Op het moment van de IVN publiekswandeling waren deze nog erg klein en de verwachting is dat deze een week later volgroeid zijn. Een andere zeldzame paddenstoel is de toefige labyrintzwam. Deze groeit in een van de greppels in het Warandepark en komt daar al enkele jaren voor. Deze paddenstoel is aanzienlijk groter dan de smeerwortelmycena. Tijdens de publiekswandeling van IVN Helmond…Lees verder >

Ontwikkelingen bedrijventerreinen Helmond

Ontwikkelingen bedrijventerreinen Helmond
Beide locaties (BZOB-Zuid en Varenschut-Noord) liggen veel minder dicht bij woongebieden en zijn bestemd voor duurzame, groene en veilige bedrijven. (B&W Helmond) Op 4 oktober heeft het college van Burgemeester en Wethouders (B&W)…Lees verder >