Meer duidelijkheid over de N279.

Meer duidelijkheid over de N279.
Op dinsdag 20 juni werd de gemeenteraad o.a. geïnformeerd over de plannen met betrekking tot de aanpassing van de N279 Veghel –Asten. Daarnaast was er voor de raadsleden gelegenheid tot het stellen van…Lees verder >

De VVD Helmond en de coalitievorming.

Voor een liberaal begint de samenleving bij het individu, omdat het liberalisme gelooft dat sterke en zelfstandige mensen samen een sterk land maken. Wie goed voor zichzelf kan zorgen, kan ook goed voor…Lees verder >

De VVD neemt afscheid van 4 liberale kanjers.

Op 27 maart nam de gemeenteraad van Helmond afscheid van 17 raadsleden. Hieronder waren 4 gewaardeerde raadsleden van de VVD-fractie, te weten; Joshua Möllman, Joan Damen, Ellen Niessen en Sandra Stijkel. Burgemeester Blanksma…Lees verder >

VVD Helmond bedankt stemmers!

VVD Helmond bedankt stemmers!
De VVD Helmond wil al haar kiezers bedanken voor hun steun! Door u hebben we ons zetelaantal in de raad kunnen behouden! Wij gaan voor u aan de slag, voor een stad met…Lees verder >

Theo Manders (VVD Helmond) stelt zich voor en gaat in op de aanpak van de relatief hoge werkloosheid in Helmond.

Werk voor alle Helmonders is voor ons een belangrijk speerpunt. Ondanks de aantrekkende economie ligt de werkloosheid in Helmond nog steeds boven het landelijk gemiddelde. Om de werkgelegenheid verder te ontwikkelen, omarmt de VVD initiatieven van bedrijven, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Kenmerkend voor ons arbeidsbeleid is een open houding waarin we meedenken en faciliteren. In brede zin betekent dit dat de VVD ondernemers de ruimte biedt en een partner is in de verdere ontwikkeling van de werkgelegenheid in Helmond. We hebben in ons verkiezingsprogramma een groot aantal punten opgenomen om de werkgelegenheid te…Lees verder >

Jeanne Janssen over de bereikbaarheid van Helmond.

Bereikbaarheid een kerntaak van de gemeente! De VVD is van mening, dat zorgen voor een goede bereikbaarheid een kerntaak is van de gemeente. Onze ligging in de Brainport regio en grenzend aan de Peelregio vraagt om adequate infrastructurele maatregelen, zowel over de weg als over het water. Wij hebben een voortrekkersrol door onze Automotive Campus, maar Smart Mobility alleen is niet genoeg, het is en….en! Bereikbaarheid is van het grootste belang voor onze inwoners en voor de bedrijven die gevestigd zijn in onze stad. Goede bereikbaarheid trekt nieuwe bedrijven aan en zorgt voor…Lees verder >
  • 1
  • 2