Theo Manders (VVD Helmond) stelt zich voor en gaat in op de aanpak van de relatief hoge werkloosheid in Helmond.

Werk voor alle Helmonders is voor ons een belangrijk speerpunt. Ondanks de aantrekkende economie ligt de werkloosheid in Helmond nog steeds boven het landelijk gemiddelde. Om de werkgelegenheid verder te ontwikkelen, omarmt de VVD initiatieven van bedrijven, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Kenmerkend voor ons arbeidsbeleid is een open houding waarin we meedenken en faciliteren. In brede zin betekent dit dat de VVD ondernemers de ruimte biedt en een partner is in de verdere ontwikkeling van de werkgelegenheid in Helmond. We hebben in ons verkiezingsprogramma een groot aantal punten opgenomen om de werkgelegenheid te…Lees verder >

Jeanne Janssen over de bereikbaarheid van Helmond.

Bereikbaarheid een kerntaak van de gemeente! De VVD is van mening, dat zorgen voor een goede bereikbaarheid een kerntaak is van de gemeente. Onze ligging in de Brainport regio en grenzend aan de Peelregio vraagt om adequate infrastructurele maatregelen, zowel over de weg als over het water. Wij hebben een voortrekkersrol door onze Automotive Campus, maar Smart Mobility alleen is niet genoeg, het is en….en! Bereikbaarheid is van het grootste belang voor onze inwoners en voor de bedrijven die gevestigd zijn in onze stad. Goede bereikbaarheid trekt nieuwe bedrijven aan en zorgt voor…Lees verder >

Cor van de Burgt over de nieuwe ‘aso-wet’.

Mede dankzij de VVD is de Wet aanpak woonoverlast, zoals de wet officieel heet in 2017 goedgekeurd. Deze wet zorgt ervoor dat de burgemeester de bevoegdheid krijgt om ernstige woonoverlast effectief tegen te…Lees verder >

Hart voor het Helmondse openbaar onderwijs.

Eind januari werden de diverse fracties van de Helmondse gemeenteraad uitgenodigd door Lambert van Geneugten (voorzitter college van bestuur). Onderwerp van deze voorlichtingsavond was het openbaar onderwijs en het Jan van Brabant in…Lees verder >