Begroting 2018: ruimte voor investeringen in de stad

Begroting 2018: ruimte voor investeringen in de stad

Donderdag 21 september 2017

Het college van B&W heeft donderdag 21 september de Programmabegroting 2018 – 2021 aan de gemeenteraad aangeboden, de vierde en laatste begroting van dit college. Het is een sluitende begroting, waarin op allerlei fronten wordt geïnvesteerd in de toekomst van Helmond.

Wethouder Smeulders (Financiën): “Ik ben trots op de laatste begroting uit deze collegeperiode, waarmee we een nieuwe raad en college de mogelijkheid geven om de kansen voor onze stad te verzilveren. De woonlasten stijgen minimaal terwijl we toch ruimte hebben voor investeringen die de sociale en economische basis versterken. Een verantwoord en solide financieel beleid, met oog voor wat deze stad in de toekomst nodig heeft.”

Sport en beleefcampus De Braak

De grootste investering (€ 25 miljoen) in de nieuwe begroting is De Braak: een sport- en (be) leefcampus waar onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport samenkomen. Een campus met grote sociale en maatschappelijke meerwaarde voor omliggende wijken, maar zeker ook voor de hele stad. Investeren in onderwijs Er komt de komende jaren € 14 miljoen euro beschikbaar voor goede onderwijshuisvesting. Hiervoor is samen met de schoolbesturen een plan gemaakt, wat unaniem door de gemeenteraad is omarmd. Dit plan gaat over veel meer dan stenen. Het gaat over visie, over vernieuwende onderwijsconcepten en over duurzame en gezonde scholen.

Extra geld voor wijken, het centrum en bedrijfsterreinen

Er komen in meer wijken buurtbeheerders, die werken voor de gemeente en voor de woningbouwcorporaties. In veel wijken hebben buurtbeheerders hun meerwaarde ruimschoots bewezen. Een aantal wijkhuizen krijgt extra financiële ruimte, zodat ze hun belangrijke maatschappelijke bijdrage kunnen blijven leveren. De gemeente investeert de komende jaren flink in het centrum, onder andere met het aanleggen van het Havenpark. En voor het versterken van bedrijventerreinen wordt bijna € 1 miljoen extra uitgetrokken, dat in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven wordt besteed.

Op weg naar een duurzame toekomst

In de voorgestelde begroting is verder geld vrijgemaakt voor het investeren in de duurzame toekomst van Helmond. Er wordt een start gemaakt met het planten van extra bomen. De Braak wordt nagenoeg energieneutraal en er komt geld voor het verduurzamen van sportcomplexen en wijkhuizen. De fiets krijgt ruim baan in Helmond: in 2018 wordt een miljoen geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur.

Hooravond 25 oktober

De gemeente Helmond nodigt inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen uit om ook dit jaar tijdens een hooravond op woensdag 25 oktober (19.30 uur, Boscotondo) hun mening te geven over de begroting. De inhoudelijke behandeling in de gemeenteraad vindt plaats op donderdag 2 november.

De begroting kunt u online lezen op www.helmond.nl/begroting2018.

Meer-Helmond-Ditisonzewijk-digitaal-nieuws
www.ditisonzewijk.nl
Facebook: Helmond-Ditisonzewijk 
Twitter: @ditisonzewijk
Google+ Ditisonzewijk
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv
Ook weten wat er speelt in uw eigen wijk?  Abonneer je gratis op ons Youtube kanaal: KLIK HIER!
Digitaal-wijkgericht-nieuws: Agenda-Helmond, Cultuur, Kunst, Calamiteiten, Evenementen, Zakelijk, Startpagina per wijk, Overzicht-ondernemers in de wijk, Wijkfoto’s, DitisonzewijkTV, ofwel alles digitaal te vinden uit jouw eigen wijk (stad) in Helmond.

1,436 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *