Betere bescherming zwaluwenwand Berkendonk

Bij de afwerking van de zandafgraving Berkendonk is er een stuk natuurgebied aangelegd met een zwaluwenwand. SP Helmond heeft op 16 mei vragen gesteld gericht op het beter beschermen van dit natuurgebied tegen overlast. Naar aanleiding van deze vragen heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) de volgende maatregelen genomen:

Naar aanleiding van een melding van vrijwilligers van Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KVVN) over vandalisme en verstoring van de broedende oeverzwaluwen is een onderzoek uitgevoerd. In april zijn in overleg met KNNV afspraken gemaakt hoe de oeverzwaluwwand beter kan functioneren. De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

  1. schilderen betonwand (graffiti verwijderen en in een schutkleur schilderen);
  2. van het schiereiland waar de oeverzwaluwwand op staat een eiland maken;
  3. verwijderen van het grindstrand voor de oeverzwaluwwand. Het water komt dan tot aan de wand. Voor onderhoud is de wand te bereiken met lieslaarzen;
  4. plaatsen extra bebording met de tekst ‘Let op! broedende vogels’.

De uitvoering van deze werkzaamheden is gepland voor het najaar. Het is niet mogelijk om dit eerder op te pakken, omdat anders andere broedende vogels worden gestoord. De consequentie van deze maatregelen is dat het eiland en de wand minder makkelijk te onderhouden zijn. B&W zijn echter van mening dat het belangrijker is de oeverzwaluwen een goed onderkomen te bieden. De maatregelen bieden geen garantie dat er geen vandalisme of verstoring meer zal plaatsvinden, maar de verwachting is wel dat de situatie zal aanzienlijk verbeteren.

Een tweede vraag van de SP ging over het plaatsen van borden. B&W antwoorden dat in de bossen en natuurgebieden in Helmond, ook rond Berkendonk, de reguliere borden ‘Opengesteld’ staan. Op een paar locaties rondom Berkendonk zijn deze borden weer terug gebracht. Nabij een locatie waar veel honden in het water worden gelaten is een extra bord geplaatst. Het bord ‘Let op broedende vogels’ plaatsen we aanvullend bij de oeverzwaluwwand.

Als derde heeft de SP verzocht om met name in het broedseizoen, voor zover dat nog niet gebeurt, beter toezicht te houden en daaraan gekoppeld handhavend op te treden? B&W heeft daarop geantwoord dat de Stadswacht voor 2018 400 uur per jaar beschikbaar heeft voor handhaving in natuur- en bosgebieden. Het uitgangspunt daarbij is dat men afgaat op meldingen die gedaan worden. De praktijk rond Berkendonk is anders dan in overige natuurgebieden in Helmond. Er is goed contact tussen de wijkagent, de beheerder van de recreatieplas en de Stadswacht. In dat contact worden veel zaken snel en adequaat afgehandeld. De Stadswacht heeft contact opgenomen met een melder van de overlast en afspraken gemaakt over hoe deze persoon snel en effectief meldingen kan doen.

1,385 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *