Brandgevaarlijke situaties en mogelijke prostitutie aangetroffen tijdens  PIT actie

Op 10 oktober heeft het Peelland Interventie Team (PIT) een integrale controle uitgevoerd. Het team heeft zes locaties in Helmond onderzocht. De controle duurde van 17.00 uur tot 21.30 uur en richtte zich op bewoning en gebruik. Er werden verschillende overtredingen geconstateerd.

 

Bij de controle van een woning in de Azalealaan werd een zak met wit poeder gevonden en is er mogelijk sprake van illegale prostitutie. Beide gevallen worden verder onderzocht. Door de hoofdbewoner is zelf elektriciteit aangelegd van zeer slechte kwaliteit. Deze zorgde voor acuut brandgevaar. De woningbouwvereniging heeft de situatie direct veilig gemaakt. De meter is meegenomen voor verder onderzoek op fraude. De ontruimingsprocedure is door de woningbouwvereniging in gang gezet.

 

In vier woningen aan de Hopmanstraat, Rijnlaan en Rivierensingel was de bewoning niet conform inschrijving BRP en werd niet voldaan aan de vergunningsvoorschriften. In twee van deze woningen werd niet voldaan aan de brandveiligheidseisen. In de woning aan de Rivierensingel werden bekenden van de politie aangetroffen.  En in de Rijnlaan werden enkele plantenbakken aangetroffen waarin hennep was geteeld.  In de Hopmanstraat werd bedrijfsmatig oud ijzer achter de woning opgeslagen en bij een andere woning aan de Rijnlaan werd koper in de schuur aangetroffen, mogelijk afkomstig van diefstal.

 

Het gebruik is in alle bovengenoemde gevallen strijdig met het bestemmingsplan. Er volgen passende handhavingstrajecten. In twee gevallen was sprake van veel overlast vanuit de woningen. Beoordeeld wordt of in deze gevallen de kamerverhuurvergunningen ingetrokken worden.

 

Bij de controle van een woning aan de Scheldestraat zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

 

PIT

Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

 

Samen misstanden aanpakken met handhaving en zorg

Bij de actie in Helmond waren naast de gemeente ook de politie, de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en Enexis betrokken.

 

Informatie en tips

Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

2,346 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *