College presenteert Voorjaarsnota  aan de gemeenteraad

Helmond zet goede stappen vooruit. De stad wordt op sociaal vlak sterker, veiliger, de werkloosheid daalt sneller dan het landelijke gemiddelde en de gemeentelijke financiën zijn op orde. Dat beeld laat de Voorjaarsnota zien, die het college van B&W vandaag aan de raad heeft aangeboden.

De Voorjaarsnota schetst de beleidsmatige en budgettaire kaders, ter voorbereiding op de begroting 2018. Ook zijn wensen en ambities opgenomen waarover besluiten worden genomen bij de begrotingsbehandeling van eind dit jaar.

Wethouder Paul Smeulders van Financiën, Duurzaamheid en Grondzaken: “Ondanks de moeilijke financiële situatie aan het begin van deze collegeperiode, is de ontwikkeling van nieuw beleid volop doorgegaan. En dat geldt ook voor de komende tijd, waarbij een belangrijk vertrekpunt blijft dat de woonlasten (exclusief inflatiecorrectie) niet stijgen.

Strategische agenda werpt vruchten af
Het college wil in haar laatste coalitiejaar de koers uit de Strategische Agenda (‘Helmond, Stad van het Doen’) volop doorzetten. Een koers die inmiddels concrete resultaten oplevert. De werkeloosheid daalt en steeds meer inwoners kunnen meedoen, ook inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De nieuwe taken op het gebied van Jeugdhulp en de Wmo zijn goed geland, zodat er verder gebouwd kan worden aan meer zelf- en samenredzaamheid. Waarbij initiatieven als het Stadslab en Stadsleerbedrijf erg helpen.

De gezondheids- en duurzaamheidagenda is volop in uitvoering en wordt breed gedragen in de stad. Verder krijgt Helmond een steeds sterker profiel op het gebied van slimme bereikbaarheid, met de Automotive Campus als prominent visitekaartje. Op economisch gebied draait Helmond volop mee in de innovatieve Brainportregio, met accent op food, automotive en slimme industrie. De ontwikkeling van het nieuwe centrum is gestart en de woningmarkt is weer in beweging. Met als paradepaardje de plannen voor Brainport Smart District: de nieuwe slimme wijk in Brandevoort.

Wensen en ambities
Het college kijkt ook vooruit en schetst de gemeenteraad verschillende wensen en ambities. Zo vraagt de nieuwe visie op amateurvoetbal een extra investering in onder andere twee kunstgrasvelden. De plannen voor het nieuwe multifunctionele sportpark De Braak zijn volop in voorbereiding. Daarnaast ligt er een ambitie voor het planten van 2.000 extra bomen in de stad.
De in 2016 ingezette revitalisering van de Annawijk wordt doorgezet en afgemaakt, terwijl in de wijken Helmond-Noord en Helmond-Oost –in overleg met de partners-voorbereidingen worden getroffen in diezelfde richting.

De Voorjaarsnota meldt ook dat er wordt nagedacht over een plan om in heel Helmond glasvezel aan te leggen. Uiteraard vraagt dat een gedegen financiële uitwerking, waarbij de investering zichzelf terug moet verdienen.

Hooravond
Op 17 mei a.s. is er om 19.30 uur een hooravond voor inwoners, organisaties en bedrijven. Op  18 mei volgt dan een technische vragenronde in de gemeenteraad. Op 1 juni besluit de gemeenteraad over de Voorjaarsnota.

409 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *