College na wijkbezoek: ‘Wat u hebt in Mierlo-Hout is uniek!’

Het college van burgemeester en wethouders brengt de komende tijd een bezoek aan alle wijken in Helmond. Het eerste bezoek betrof de Helmondse binnenstad en het tweede bezoek was zaterdag 23 maart aan Mierlo-Hout. Alle inwoners van Mierlo-Hout werden uitgenodigd om bij het bezoek aanwezig te zijn en deel te nemen aan de statafelgesprekken met de wethouders en burgemeester. Het gezelschap werd welkom geheten met een kopje koffie/thee en een stukje vlaai, waarna een woord van welkom door wijkraadvoorzitter Jan Drouen en een toespraak door burgemeester Elly Blanksma. Zij zei trots te zijn op de samenleving in Mierlo-Hout en sprak naar de inwoners: ’Ik weet niet of u het beseft, maar wat u hebt in Mierlo-Hout is uniek.’

Wandeling door de wijk

Daarna ging het gezelschap in groepjes de wijk in.

  • Bij Alphonsus kregen de aanwezigen uitleg over de wensen betreffende het nieuwe centrumplan van Mierlo-Hout
  • Bij R.K.S.V. en Polaris werd het gezelschap uitgebreid geïnformeerd over de sterk verouderde sportaccommodaties en de wensen voor een nieuw sportcomplex.
  • Er werd een bezoek gebracht aan Nei Skoen en ORO.
  • Een delegatie bracht een bezoek aan de openbare school, Geseldonk en Jorisschool en een presentatie door Jibb stond daar op het programma
  • Een grote groep toog gewapend met (in het kader van landelijke schoonmaakdag) knijpers en zakken het Goor in. Onder leiding van Frans Schamper kregen de raadsleden en wethouder uitleg over de problemen in de natuur en intussen pikten de deelnemers het zwerfvuil uit de natuur. Speciale aandacht was er voor hondenoverlast en loslopende honden in het natuurgebied.
  • Bij de Hoofdstraat en Mierloseweg vroeg de wijkraad aandacht voor de verkeersdrukte en parkeerproblemen en werd er opnieuw gesproken over de braakliggende terreinen.
  • De delegatie is ook naar De Cave in De Geseldonk geweest en men kreeg uitleg over de inmiddels bijna 15-jarige jeugddisco. Er ligt ook nog een wens om de activiteiten in The Cave uit te breiden voor de jeugd van oudere leeftijd. Ook werd er een filmpje vertoond over de Minor frisfeesten die vijf maal per jaar plaatsvinden.

Lunchtijd

Na de goed verzorgde lunch met soep en broodjes in De Geseldonk kreeg het gezelschap een filmpje uit 2017 te zien over de natuur in Mierlo-Hout en de wensen van de Commissie Groen, die na twee jaar nog steeds niet allemaal verwezenlijkt zijn.

Daarna vertelde voorzitter Jan Drouen over het mooie project Kansrijk Mierlo-Hout, waarbij hij de wens uitsprak dat dit project over heel Helmond zou worden uitgerold. ‘Kort uitgelegd is de wens dat iedereen in Mierlo-Hout kan meedoen, kinderen, jongeren, ouderen gewoon iedereen.’ Hiervoor werden speciale projecten gestart: koffieochtend, wensbox, helpende handen, welkomstpakketten voor nieuwkomers in de wijk en ondersteuning buurtactiviteiten.

Na zijn verhaal sprak wijkwethouder Cathalijne Dortmans namens het college haar waardering uit over het bezoek en over wat de wijkraad aan het college had laten zien. Dat ze zeker naar de wensen zouden kijken, maar dat de gemeenteraad een raad was voor heel Helmond en niet alleen voor Mierlo-Hout. Mierlo-Hout is een dorp in een stad en er is in saamhorigheid de bereidheid om zich voor elkaar in te zetten. ‘Namens het college bedank ik voor de uitnodiging en we gaan zeker kijken of we de wensen kunnen vervullen.’

Blog

Twee leerlingen van de Odulfusschool, Timo en Demi waren aanwezig om van het wijkbezoek een blog te maken. Ze namen voorzitter Jan Drouen en burgemeester Elly Blanksma een interview af. De blog moet nog worden bewerkt op school. Wanneer de blog kwalitatief goed genoeg zijn om openbaar te maken, dan zullen we deze nog toevoegen aan deze pagina.

948 totaal aantal vertoningen, 6 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *