De Blinkert, uit de Helmondse historierubriek “Zo waar ut vruuger”

diow-zwuv-headerVoor het cultuurhistorische erfgoed van Helmond bestaat steeds meer belangstelling. Toch dreigt veel cultuurgoed in de vorm van gebruiken, taal, gebouwen of historische voorwerpen, verloren te gaan. ‘Heemkundekring Helmont’ tracht dit erfgoed te bewaken en te bewaren voor de toekomst, zodat het ook voor latere generaties in stand gehouden wordt. Heemkundekring Helmont hoopt met de rubriek “Zo waar ut vruuger” niet alleen de belangstelling voor het erfgoed te bevorderen, maar ook het heemwerk extra onder de aandacht te brengen.

Foto boven: Vooraanzicht van de eeuwenoude boerderij De Blinckert tegenover de St. Gerardusschool. (Collectie RHC).

Helmont- Oudere Helmonders herinneren zich nog het opmerkelijke tot aan de rijweg staande huis vooraan in de Heistraat, dat bekend stond als De Blinkert. Rond 1950 werd het onbewoonbaar verklaard en daarmee waren de dagen van het bouwwerk geteld. Een voorzichtige inschatting doet vermoeden dat het pand niet met een smalle beurs werd gebouwd. De imponerende stijl van de gevel verraadt dat dat begin zeventiende eeuw moet zijn geweest. Het verrees op een stuk grond dat toen waarschijnlijk ‘Den Blijnckaert in de Heyestraat’ werd genoemd.

zowaarutvruuger-blinkert-jaren70-diow

Foto uit de jaren zeventig. Op de plek van De Blinkert werd een winkelgalerij gebouwd. Van links naar rechts filiaal firma Dirks, firma Nossin vakkleding, Noten zuivelhandel en VéGé kruidenierswaren. Op de achtergrond de Helmondsche Broodfabriek van De Kentener (Collectie RHC).

Helmond kent nog steeds de Blinkertsestraat die zijdelings van de Heistraat ligt. De eeuwenoude boerderij waaraan de straat haar naam ontleende, bestaat echter al lang niet meer. Het gebied Den Blijnckaert wordt al in de zeventiende eeuw genoemd. Er was toen ook al sprake van een woonhuis De Blinkert. In het midden van de twintigste eeuw stond de stede er nog, al was die inmiddels opgedeeld in enkele woningen. Het pand stond met de voorgevel schuin op de Heistraat. In de tijd dat De Blinkert gebouwd werd, was die straat nog een zandpad en lag het pand ver daarvan. Toen de weg werd verhard en trottoirs de voetgangers van het verkeer moesten scheiden, was de gevel een sta in de weg. Op die plek was geen plaats voor een stoep.

De eerste eigenaar was een zekere Henri ’s Heeren, die bij het vernieuwen van het cijnsboek in 1668 blijkt te zijn overleden. Vanaf dat jaar staat Geerloft Suyckers, secretaris van Helmond, als eigenaar vermeld. Suyckers was zeer bemiddeld en had verscheidene panden in eigendom. Na zijn overlijden kwam De Blinkert in bezit van zijn weduwe Catharina Tempelaers, met wie hij pas was getrouwd. Zij had kinderen uit een eerder huwelijk met de vorige secretaris Mattheus Roefs. Deze werden na haar overlijden de eigenaren van het pand. In de eerste helft van de achttiende eeuw kwam het door erfenis in eigendom van de kinderen van Catharijn Winteroy. Deze familie zou aan lagerwal zijn geraakt. Als belastingplichtigen staan dan Dirc van Lieshout en Jacob van der Velde opgetekend, die als ‘verpondingen beurders’ (mogelijk wegens achterstallige belastingschulden) beslag op het goed hadden laten leggen. Kort daarop werd het pand verkocht aan Joseph van Mierlo, wiens kinderen het in 1746 verkochten aan Cornelis Jansen Schepers. Tien jaar later werd Matthijs van der Vorst eigenaar van de Blinkert, hij bewoonde het tot aan zijn overlijden.
Omstreeks 1790 werd het door de weduwe Van der Vorst verkocht en kwam het op naam van Pieter van der Lith, een gepensioneerde sous-luitenant die gehuwd was met een dochter van de Helmondse predikant Walkart. Deze officier liet het huis verbouwen tot de woningen, die vanaf 1801 werden verhuurd. Het is onzeker wie de huizen daarna bewoonden, maar in 1882 kwamen ze in eigendom van Peter van Wel, de vader van oud-wethouder Jos van Wel. Van de wethouder wordt beweerd dat hij in De Blinkert zou zijn geboren, maar dat werd door hem altijd tegengesproken, hoewel hij wel uit de Heistraat afkomstig was.
Sinds het overlijden van Van Wel’s ouders bleef het pand in de onverdeelde boedel van de kinderen. Begin twintigste eeuw stond het jarenlang leeg, maar nadat het dak grondig was gerestaureerd werd het opnieuw bewoond. In die tijd werd bijgaande foto’s van De Blinkert gemaakt.

Hans Vogels, Heemkundekring Helmont.

Reageren op dit verhaal? Schrijf deze op het invulformulier wat helemaal onderaan op deze pagina staat. Zo kunnen ook de mensen die geen facebook hebben toch uw reactie lezen!

2,680 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *