Dieren, zoals de moerassprinkhaan, zijn sinds enkele jaren weer veel te zien in dit gebied. 

In de achtste aflevering van Dit is onze wijk – Natuur geeft IVN natuurgids Anne Regts interessante informatie over het ontwikkeling en het beheer van de Goorloop Zuid. Op zondag 2 september gingen circa 50 wandelaars mee met de publiekswandeling die startte bij de parkeerplaats bij Houtsdonk. De wandelaars werden gesplitst in twee groep. Wij gingen mee met Anne Regts.

Met name de landbouw had last van het water als het te lang na de winter de akkers en de weiden nat hield. (Anne Regts)

De Goorloop is “omgebouwd” van een rechte naar een meanderend riviertje. Anne: “Waar je nu staat, kun je zien dat er een prachtige kronkel in dit riviertje, deze beek, zit. Dit is de Goorloop. Lange tijd is dit een lange rechte beek geweest. Niet van oorsprong, want 60-70 jaar geleden kronkelde deze ook door het landschap. Na de tweede wereldoorlog moest het land opgebouwd worden. Ook de landbouw moest veel produceren. Met name de landbouw had last van het water als het te lang na de winter de akkers en de weiden nat hield. Het water moest veel sneller weg. Perceeltjes waren veel te klein. Dat was ook niet handig. Toen heeft in heel Nederland op grote schaal ruilverkaveling plaatsgevonden. Kleine perceeltjes werden samengevoegd. Kronkelende beken werden rechtgetrokken. Er kon daardoor efficiënter landbouw bedreven worden en het water was veel sneller weg. Deze situatie is tot eind vorige eeuw in stand gebleven.”

Panoramafoto Ganzenwinkel (Houtsdonk park)

Panoramafoto Ganzenwinkel (Houtsdonk park)

In de winter was het water snel weg, maar in de zomer was er vaak een tekort aan water. (Anne Regts)

Eind jaren 90 werd echter al duidelijk wat de problemen waren als het water te snel weggaat. Anne: “Bij veel regen is het water snel het stroomgebied uit en verzamelt zich in grote rivieren.” Bij hoge waterstand in de Maas of de Waal dreigden dijkoverstromingen in de Betuwe. Anne: “In de winter was het water snel weg, maar in de zomer was er vaak een tekort aan water. Dus toen kwam het besef dat er ook nadelen zitten als het water snel weg is.” Verder ging het ook ten koste van de “natuurwaarde,” zoals Anne Regts het noemde.

En bij voorkeur heeft de overheid er naar gestreefd om aaneengesloten stukjes samen te voegen tot een natuurgebied. (Anne Regts)

Hij vervolgde: “Na 2000 heeft een omgekeerd proces plaatsgevonden: landbouwgebied is weer teruggegeven aan de natuur. En bij voorkeur heeft de overheid er naar gestreefd om aaneengesloten stukjes samen te voegen tot een natuurgebied.” Als populaties van dieren niet naar andere populaties kunnen bewegen, ontstaat er inteelt. De Goorloop is een ecologische verbindingszone geworden die loopt van het zuiden van Helmond tot aan Croy, ten noorden van Helmond. Hierdoor kunnen dieren zich verplaatsen van het ene natuurgebied naar de andere. Het enige obstakel is nog de onderdoorgang bij het spoor.

Ganzenwinkel (Houtsdonk park)

Ganzenwinkel (Houtsdonk park)

Verderop vertelt Anne over de functies van poelen en oeverpoelen. Het ombouwen van de Goorloop heeft € 30 miljoen gekost. Het effect is echter ook al te zien. De vegetatie is uitgebreid met soorten die er eerder niet waren en dieren, zoals de moerassprinkhaan, zijn sinds enkele jaren weer veel te zien in dit gebied.


Dit is onze wijk – Natuur is een maandelijks natuurprogramma dat iedere keer begint met natuuropnames uit Helmond en eindigt met een verslag van de publiekswandeling van het IVN. In de vorige edities is aandacht besteed aan de Brouwhuisse heide, de Bundertjes, Stiphoutse bossen, Warande, de Eenselaar, Varenschut-Zuid en de Bakelse Beemden. Deze afleveringen zijn terug te zien op het YouTube kanaal van ditisonzewijk.nl.

Panoramafoto Park Helmond Oost

Panoramafoto Park Helmond Oost

Panoramafoto Park Dierdonk

Panoramafoto Park Dierdonk

Ondanks alle droogte zagen we opeens deze fleurige bloem in de ecozone van Brandevoort.

Ondanks alle droogte zagen we opeens deze fleurige bloem in de ecozone van Brandevoort.

1,253 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *