Een monument dat van de Helmondse Markt verdween

zo-waar-ut-vruuger-banner-diow-mc
Helmont:
Helmond mag zich wel verheugen in een aantal rijks- en gemeentelijke monumenten, maar echte middeleeuwse bouwwerken komen er, afgezien van het veertiende-eeuws kasteel en de grootse Lambertuskerk, slechts sporadisch voor. Ook het Huis met de Luts op de Markt dateert uit de middeleeuwen, het werd rond 1450 gebouwd. Een zwaan op het dak herinnert nog aan herberg ‘De Swaen’ die er ooit gevestigd was.

zo-waar-ut-vruuger-korenbeurs-kelder01

Een middeleeuws monument bevond zich tot voor kort onder het gesloopte winkelpand op de hoek van de Ameidestraat en de Markt. Een keldergewelf met een nis in de muur (Foto’s Henk van Dijk).

Een saillant middeleeuws monument bevond zich tot voor kort onder het gesloopte winkelpand op de hoek van de Ameidestraat en de Markt, beter bekend als Van Hoof Mommers. Het perceel werd in de vijftiende eeuw gebouwd en bestond na de stadsbrand van 1587 uit twee panden, die later werden samengevoegd tot één bouwwerk. In de negentiende eeuw was hier de welbekende ‘De Korenbeurs’ gevestigd. Het had toen over de hele breedte een riant bordes met grote ramen en balkondeuren. De gevel werd bekroond met een stenen topgeveltje en een halfrond venster. Op de gevelhoeken staken torentjes boven de daklijst uit. De vormgeving was geënt op de Jugendstil. Na de Tweede Wereldoorlog werd het pand vertimmerd tot een winkelpand.
Onder het gebouw bevond zich een middeleeuws keldergewelf dat oorspronkelijk toegankelijk was via een achter het bouwwerk gelegen steegje. Een boogvormige gang leidde naar de kelderruimten. Halfweg werd die gang onderbroken door twee schuin geplaatste balken. Deze balken markeerden de doorlopen in zowel de noordelijke als de zuidelijke wand. De oostelijke wand was vermoedelijk de grens van de achtergevel van het na 1587 herbouwde huis en de noordelijke wand vrijwel zeker de scheidingsmuur tussen de oorspronkelijke twee huizen. In deze muur zat een smalle maar hoge nis die vermoedelijk een functie had als kaarsnis. In een gang was een ontsluiting gemaakt naar de achterliggende ruimten. Daarnaast bevond zich een overwelfd vertrek met een balkenplafond. De exacte leeftijd van de kelders is enigszins twijfelachtig. Een bepaling van oudheid op grond van de jaarringen van de houtconstructie gaf geen juist beeld. Het gebruikte baksteenformaat kon wel enig inzicht over de ouderdom geven. Voor de constructie werden bakstenen gebruikt met een volume van circa anderhalve liter. zo-waar-ut-vruuger-korenbeurs-kelder02De stenen van de achterwand hadden een nog groter formaat. De muren hadden een dikte van gemiddeld 65 cm. Een datering van kort na de brand van 1587 lijkt hierdoor denkbaar, maar de kelders kunnen de stadsbrand ook hebben overleefd en dus ouder zijn geweest. Kelders met gewelven werden al heel vroeg gebouwd en het baksteenformaat was vanaf circa 1400 gangbaar. De ondergrondse ruimten waren karakteristiek voor de middeleeuwse woningbouw. Een uitgevoerd archeologisch onderzoek toonde wel de historische waarde aan, maar kon de sloop van de gewelven niet verhinderen.
Reageren op dit verhaal? Schrijf deze op het invulformulier wat helemaal onderaan op deze pagina staat. Zo kunnen ook de mensen die geen facebook hebben toch uw reactie lezen!

Hans Vogels Heemkundekring Helmont

Voor het cultuurhistorische erfgoed van Helmond bestaat steeds meer belangstelling. Toch dreigt veel cultuurgoed in de vorm van gebruiken, taal, gebouwen of historische voorwerpen, verloren te gaan. ‘Heemkundekring Helmont’ tracht dit erfgoed te bewaken en te bewaren voor de toekomst, zodat het ook voor latere generaties in stand gehouden wordt. Heemkundekring Helmont hoopt met de rubriek “Zo waar ut vruuger” niet alleen de belangstelling voor het erfgoed te bevorderen, maar ook het heemwerk extra onder de aandacht te brengen.

Zie meer uit deze rubriek en klik op de banner ▼

zo-waar-ut-vruuger-banner-diow-mc


 

 

1,123 totaal aantal vertoningen, 4 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Dit bericht heeft 1 reacties

  1. Bert La Fleur Reply

    Helmond was voorheen een stad in wording met vergelijkingen van Den Bosch en/of Breda, om er maar een paar te noemen. Oorlogen hebben aan de stedelijke bebouwing nauwelijks schade gebracht, maar helaas staat daar tegenover, dat de mensenhand in de afgelopen decennia Helmond meer schade heeft toegebracht, door veel erfgoed onnodig te slopen. Dit tot groot verdriet van vele oud Helmonders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *