Energiehuis Helmond bestaat één jaar

Op 20 mei 2017 werd door burgemeester mevr. Elly Blanksma en wethouder dhr. Paul Smeulders het Energiehuis Helmond geopend. Daarmee kreeg Helmond een uniek bezoekerscentrum waar burgers geïnformeerd  worden over allerlei aspecten die met de Energietransitie te maken hebben.
Uniek, omdat de informatie die er wordt verstrekt onafhankelijk en objectief is, maar vooral ook omdat er allerlei materialen en installaties ook daadwerkelijk te zien zijn.

Het Energiehuis is, in goede samenwerking met de Gemeente Helmond, als burgerinitiatief ontstaan uit de overtuiging dat een zeer grootschalige operatie zoals het verduurzamen van alle bestaande woningen alleen maar kans van slagen heeft als de bewoners objectief worden geïnformeerd en voortdurend op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken en de te nemen stappen.

Namen heel veel mensen een paar jaar geleden nog een afwachtende houding aan, dan is dat nu wel anders. In het Energiehuis is dat zeker de laatste maanden goed te merken. Landelijke voorstellen om vanaf 2021 geen enkelvoudige gasketels meer te installeren en het voornemen van de Rijksoverheid om de levering van Gronings gas versneld af te bouwen hebben daartoe zeker bijgedragen. Zo ook de ambitie van de Gemeente Helmond om in 2035 klimaatneutraal te zijn, waardoor o.a. ontwikkeling van nieuwbouw na 1 januari jongstleden al gasloos dient te geschieden. Intussen komt voor nieuwbouw ook de wettelijke aansluitplicht voor gas per 1 juli te vervallen.

In het Energiehuis merken we dat mensen zich zorgen maken over hoe zij in de toekomst hun woningen van warmte en elektriciteit kunnen voorzien, zeker als het al wat oudere woningen betreft. En vooral ook zorgen over hoe zij dat moeten betalen.
Zorgen wegnemen kunnen wij zeker niet altijd, maar wij kunnen wel helderheid verschaffen over de mogelijkheden en onmogelijkheden en helpen bij het maken van keuzes. Het is vooral belangrijk dat er een proces op gang wordt gebracht. Alles hoeft echt niet in één keer gerealiseerd te worden. Je kunt ook de zaken stapsgewijs aanpakken, mits de stappen maar in de goede volgorde worden gezet.

Dat het Energiehuis van toegevoegde waarde is, blijkt ook uit de bezoekersaantallen. In het eerste jaar van het bestaan hebben bijna 1100 mensen de weg naar het Energiehuis weten te vinden, individueel of groepsgewijze.
Dat ook de Gemeente Helmond groot belang hecht aan het Energiehuis, blijkt o.a. uit het coalitieakkoord dat onlangs is gepresenteerd. Hierin wordt het voortbestaan van het Energiehuis Helmond voor de komende vier jaren financieel veilig gesteld. Dat voelt voor de vrijwillige medewerkers van het Energiehuis als een mooi verjaardagscadeau en zal hen zeker nog meer motiveren de bezoekers bij te staan in hun zoektocht naar oplossingen.

Berrie Horsten, voorzitter

588 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *