Evenementensubsidies 2019

€ 450.000,00 voor evenementen in 2019

 Het budget dat beschikbaar komt voor evenementen wordt verhoogd naar € 450.000. Dat heeft de gemeenteraad op 30 oktober besloten. Door de verhoging van het budget is de systematiek die de gemeente hanteert voor de verdeling deels gewijzigd. De wijzigingen zijn tot stand gekomen in overleg met diverse partijen uit de stad en sluiten aan bij de ambities van het college. Wethouder Antoinette Maas: ‘Evenementen zijn heel belangrijk voor de levendigheid in onze stad. We willen graag meer evenementen in Helmond. Daarbij stimuleren we vooral bovenregionale evenementen, initiatieven vanuit de wijken en we willen meer aandacht voor duurzaamheid en voor jeugd/jongeren.’

 Vanaf 2019 onderscheidt de gemeente Helmond drie soorten evenementen. Organisatoren van een van deze drie soorten evenementen kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Basisevenementen (€ 75.000,- beschikbaar)

Dit zijn evenementen, veelal gerelateerd aan een landelijke feest-, herdenkings- of themadag,
waarvan het college vindt dat ze niet mogen ontbreken op de Helmondse evenementenkalender. Organisatoren van basisevenementen kunnen in aanmerking komen voor een basissubsidie, waarvan de hoogte door het college is vastgesteld. Het gaat om, Koningsdag/-nacht in Helmond Centrum (maximale subsidie € 35.000,-), buitencarnaval in Helmond Centrum (maximale subsidie € 15.000, de Sinterklaasintocht in Helmond Centrum (maximale subsidie € 15.000,-) en herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten (maximale subsidie € 10.000,-).

Organisatoren van Basisevenementen vragen uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement een subsidie aan. Aanvragers ontvangen binnen 8 weken een subsidiebesluit.

 Wijkevenementen (€ 30.000,- beschikbaar)

Dit zijn kleinere evenementen op wijkniveau waarbij het accent ligt op ontmoeten en verbinden. De maximale subsidie bedraagt € 2.500,-. Voor wijkevenementen is in totaal € 30.000,- gereserveerd.

Organisatoren van Wijkevenementen vragen uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement een subsidie aan. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragers ontvangen binnen 8 weken een subsidiebesluit.

Reguliere evenementen (€ 275.000,- beschikbaar)

Dit zijn alle overige evenementen die in Helmond worden georganiseerd. Per evenement kan een maximale subsidie van € 50.000,- worden verleend. Aanvragen voor reguliere evenementen worden door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader, dat werkt op basis van een puntensysteem. Hoe hoger het puntenaantal, hoe hoger de subsidie kan zijn.

Aanvragen voor 1 december

Organisatoren van reguliere evenementen vragen uiterlijk vóór 1 december een subsidie aan. Wie dat doet, ontvangt voor 1 februari een subsidiebesluit. Later aanvragen, uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement, mag ook, maar dan bestaat de kans dat het beschikbare budget is uitgeput en dat de aanvraag wordt afgewezen.

Evenementenondersteuning (€ 50.000,- beschikbaar)

Voor de ondersteuning van organisatoren bij het schrijven van bijvoorbeeld visiedocumenten, draaiboeken, veiligheidsplannen en het maken van situatietekeningen is een budget van

€ 50.000,- beschikbaar.

Evenementenmonitor (€ 20.000,- beschikbaar)

De evenementenmonitor levert onder meer informatie over bezoekersprofielen, bestedingen door bezoekers en waardering door bezoekers. De bestaande monitor wordt verder geprofessionaliseerd en uitgebreid. Hiervoor is een maximumbudget beschikbaar van € 20.000,-.

Aanvraagformulier en website

Organisatoren die subsidie willen aanvragen, kunnen een aanvraagformulier downloaden op www.helmond.nl/subsidies. Hier vinden zij ook meer informatie over de voorwaarden en de beoordeling van de aanvraag.

681 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *