Gemeente Helmond helpt startende Food producenten

Project Food Starter Helmond leidt tot een versteviging van de economische structuur, een versterking van onze regionale innovatiekracht en meer banen.

De gemeenteraad is op 10 juli 2018 door het college van burgemeester en wethouders (B&W) geïnformeerd over het project Food Starter Helmond, die startende foodproducenten gaat helpen.

B&W geeft aan dat Food sterk is verankerd in het DNA van onze stad én onze regio. Onze regio kent veel food producerende bedrijven en in Helmond zetten de gemeente vanuit de strategische agenda ook in op het economische speerpunt Food Tech.

Food Starter Helmond

Voor veel starters binnen de voedingsmiddelenindustrie is een investering in ruimte en apparatuur en het aangaan van een langdurig huurcontract een (te) hoge stap / drempel. Naast deze hoge investeringen vormen ook de strenge hygiëne eisen en eisen op het gebied van etikettering en andere wetten en richtlijnen een beperkende factor. Hierdoor ontstaat het risico dat food producerende bedrijven afhaken en niet de gewenste (door)groei doormaken. Food Starter Helmond is in deze de “Food Business Incubator”: een broedplaats én proeftuin waar lokale foodproducenten, food-startups en kwaliteitscateraars hun bedrijf op een laagdrempelige manier kunnen laten groeien geheel volgens de strenge eisen die volgens de wet en regelgeving gelden.

Food Starter Helmond is een fysieke locatie met gedeelde faciliteiten waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Denk aan een volledig uitgeruste professionele keuken incl. koel- vriesmogelijkheden, verpakkingslijnen, logistieke voorzieningen etc. Daarnaast kunnen de ondernemers gebruik maken van een ondersteuningspakket bestaande uit o.a. workshops, seminars, mentorschap en advisering op velerlei gebieden zoals etikettering, milde scheiding en conservering, financiering (advisering in toegang tot kapitaal), product opschaling etc.

Food Starter Helmond biedt dus een voedingsbodem waar startende food ondernemers de mogelijkheden krijgen om zich sneller te ontwikkelen in nauwe samenwerking met overheid, bedrijfsleven en het onderwijs. Dit zonder de hoge investeringskosten waardoor het financiële risico voor hen kleiner wordt.

Naast de gebruikers van de professionele keuken zullen er business partnerships afgesloten worden. Binnen de partnerships kunnen ondernemers bijvoorbeeld onderzoeksvragen neerleggen bij Food Starter Helmond of kleine(re) test producties draaien voor nieuwe product markt combinaties. De gemeente Helmond zal Food Starter Helmond de eerste twee jaar ondersteunen middels een aanjaagsubsidie. Food Starter sluit perfect aan op doelstellingen benoemd in het strategisch programma en daarbij levert het een positieve bijdrage aan het food ondernemerschap in onze stad en leidt dit tot een versteviging van de economische structuur en een versterking van onze regionale innovatiekracht. Daarnaast leidt opschaling tot een toenemende vraag in arbeidskrachten (meer banen).

 

Bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken zoals gezonde(re) voeding en duurzaamheid

Verspilling tegengaan, natuurlijke grondstoffen gebruiken, terugdringen van suiker, zout en vet in voedingsproducten.

Food Starter Helmond wil ondernemers aantrekken die een zinvolle bijdrage willen leveren aan maatschappelijke thema’s op het gebied van voeding. Denk hierbij aan:

 • Circulaire voedselproductie waarbij verspilling zo veel als mogelijk wordt tegengegaan in het productieproces en daar waar wel verspilling plaatsvindt deze zoveel als mogelijk verwaard wordt.
 • Gebruik van natuurlijke grondstoffen en versheid (meer onbewerkte en lokale producten).
 • Rekening houden met de foo(d)t print van het product (minder impact op het milieu, kortere ketens en biologisch).
 • Betaalbare gezonde(re) voeding (toename in bewustwording en impact van voeding op de gezondheid).
 • Terugdringen van suiker, zout en vet in voedingsproducten.
 • Doelgroep voeding (consument voorkeuren, allergenen).

Beoogde effecten Food Starter Helmond

 • Door ondersteuning aan de opschaling van startende food producenten, worden er nieuwe MKB bedrijven gevormd die bijdragen aan de werkgelegenheid van onze regio (meer banen = lange termijn effect).
 • Een bijdrage leveren aan het versterken van de economische structuur van onze regio.
 • Nieuwe food producenten / Start en/of Scale Up’s laten landen binnen Helmond met een eigen vestiging.
 • Versterking innovatiekracht op het gebied van food middels kennisoverdracht, facilitering en ondersteuning.
 • Stimulering van het food ondernemerschap in de regio Helmond / De Peel en een gestage toename in het aantal foodondernemingen in Helmond / De Peel regio.
 • Versterken van Helmond als vestigingsplaats voor producenten / start ups en scale ups binnen de voedingsmiddelenindustrie.
 • Ontwikkeling van nieuwe, succesvolle en innovatieve product markt combinaties.
 • Terugdringen dan wel verwaarden van reststromen in het productieproces van voedsel.
 • Na twee jaar een succesvolle uitstroom van ten minste 5 ondernemers naar een eigen locatie / productie locatie / winkel.

Rol gemeente Helmond

De gemeente Helmond ondersteunt het project voor 2 jaar middels een aanjaagsubsidie, inzet van uren en verstrekking van kennisvouchers. Het streven is dat Food Starter Helmond in het 3e jaar volledig zelfstandig functioneert en er een sterke koppeling is met het speerpunt Food Tech en Stichting Food Tech Brainport.

Financieel

De middelen die beschikbaar zijn voor Food Starter Helmond zijn reeds gealloceerd binnen de Werkgelegenheidsimpuls (vastgesteld op 21 november 2017). De gemeente Helmond draagt in totaal € 121.500,- bij aan het project. Dit bedrag bestaat uit een aanjaagsubsidie van € 30.000,- voor de eerste twee jaar en de overige middelen zijn beschikbaar voor de inzet van kennisvouchers. Deze kennisvouchers zullen voor een deel terecht komen bij Food Starter Helmond voor de inzet van kennis, kunde en netwerken en deels bij de aangesloten partners binnen het ecosysteem.

Vervolg

Het streven is om in september/oktober fysiek te starten met Food Starter Helmond. Op dit moment lopen nog enkele financieringsaanvragen. Daarnaast wordt er volop ingezet op de werving van ondernemers en het gebruiksklaar maken van de keukenfaciliteit (veranderingen in infrastructuur).

Meer-Helmond-Ditisonzewijk-digitaal-wijk-nieuws.
De onderstaande linken zijn aanklikbaar:

Website:    www.ditisonzewijk.nl
Facebook: Ditisonzewijk-Helmond
Twitter:     @ditisonzewijk
Google+     Ditisonzewijk
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv
Instagram: www.instagram.com/ditisonzewijk.nl
Actuele berichten Helmond-Ditisonzewijk op: Facebook
Agenda-Helmond, Cultuur, Kunst, Calamiteiten, Evenementen, Zakelijk, Startpagina per wijk, Overzicht-ondernemers in de wijk, Wijkfoto’s, DitisonzewijkTV, ofwel alles digitaal te vinden uit jouw eigen wijk (stad) in Helmond. Ook op Youtube weten wat er speelt in uw eigen wijk?
Abonneer je dan gratis op ons Youtube kanaal: KLIK HIER!

2,072 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *