Gemeente Helmond.De maximale #starterslening voor woningen (stichtingskosten max. €180.000,-) is verhoogd tot €35.000,-

Starterslening aanvragen

Wilt u voor de eerste keer een woning kopen, maar heeft u zelf onvoldoende financiële middelen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een Starterslening. U kunt dan een deel van het aankoopbedrag tegen een aantrekkelijk rentepercentage bij de gemeente lenen. Dit geldt voor mensen die al in Helmond wonen, maar ook die zich hier nieuw willen vestigen.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft u dus ook een hypotheek. De rente staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Dat NHG de Starterslening borgt, is een belangrijke zekerheid voor starters en gemeenten. Om dit mogelijk te maken, is de Combinatielening aan het ‘pakket’ toegevoegd. Via de rekenmodule onder ‘Meer informatie’ kunt u bekijken of u mogelijk in aanmerking komt voor de Starterslening.

Vanaf 1 april 2017 is de maximale starterslening voor woningen met stichtingskosten die maximaal €180.000,- bedragen, verhoogd tot €35.000,-. Voor woningen boven deze prijs blijft de maximale lening €25.000,-.

Combinatielening

De Combinatielening is te vergelijken met bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Uit de Combinatielening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening ‘betaald’. Het beginsaldo van de Combinatielening bedraagt € 0. De nu verplichte aflossing op de Starterslening wordt betaald uit de Combinatielening. Hierdoor loopt het geleende saldo van de Combinatielening net zo veel op als er wordt afgelost op de Starterslening. Omdat de Combinatielening geen hypothecair krediet voor belastingbox 1 is, komen de kosten hiervan ook niet in aanmerking voor belastingaftrek.

Het toepassen van de aflossingsvrije periode van 3 jaar (of na hertoets eventueel meer jaren) wordt daarom verschoven van de Starterslening naar deze Combinatielening. Op die manier behoudt de Starterslening (in combinatie met de Combinatielening) haar unieke karakter en voldoet aan de verplichte aflossingseis. Omdat de Combinatielening niet in aanmerking komt voor belastingaftrek, levert dit in vergelijking met de oorspronkelijke Starterslening, een zeer beperkt belastingnadeel van enkele euro’s op.

Formulieren

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het is uw eerste koopwoning.
  • Uw inkomen blijft onder een door de gemeente bepaalde inkomensgrens.
  • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Aanpak

In de brochure ‘Startersregeling’ van de SVn vindt u meer informatie, een aanvraagformulier, werkgeversverklaring en een checklist voor de aanvraag. Deze brochure is verkrijgbaar bij uw makelaar of in de Stadswinkel. Doorloop de volgende stappen:

  • Lees de brochure aandachtig door en bekijk of u aan onze voorwaarden voldoet.
  • Vul het aanvraagformulier en de werkgeversverklaring in.
  • Verzamel de bijlagen waar de checklist om vraagt.
  • Lever deze stukken samen met een kopie van uw identiteitsbewijs in bij de Stadswinkel (identiteitsbewijs meenemen).

U hoeft geen afspraak te maken voor het afhalen van een aanvraagformulier, maar wél voor het inleveren ervan.

De Stadswinkel stuurt vervolgens de originele formulieren door naar de SVn. U ontvangt een toewijzingsbrief van de gemeente. Hierin staat het bedrag van uw Starterslening en de voorwaarden waaraan u moet voldoen om de Starterslening te krijgen. Met de toewijzingsbrief vraagt u de hypotheek aan bij de bank. U stuurt een kopie van de hypotheekofferte naar de SVn. De SVn stuurt u een bericht over de verdere afhandeling.

Termijn

Vanaf het moment dat u de aanvraag indient bij de Stadswinkel duurt het 6 tot 10 weken totdat de verkoop bij de notaris kan plaatsvinden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

1,762 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *