Gemeenteraadsverkiezingen Helmond maart 2018 Natuurlijk ga ik stemmen!

Helmond.

Door: Trudy Veenhuys

In maart volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad. Het is bekend dat de opkomst voor deze verkiezingen in Helmond niet bepaald hoog is te noemen. Een goede reden, vond de Gemeente Helmond, om hierover het burgerpanel van TipDeLoop eens te raadplegen. Zoals u wellicht weet, werken we bij dit soort raadplegingen samen met Top Onderzoek uit Horst. Deze keer werkten we in opdracht van Gemeente Helmond. Die samenwerking heeft ertoe geleid, dat niet alleen de leden van het burgerpanel enkele vragen kregen voorgelegd, maar dat via facebook van zowel de Gemeente als van Top Onderzoek iedereen zijn of haar zegje kon doen. In dit artikel beschrijven we de resultaten. Wel of niet gaan stemmen Van de leden van het burgerpanel die de vragenlijst hebben ingevuld, zegt maar liefst 88% te zullen gaan stemmen; 5% geeft aan niet te zullen stemmen en 7% zegt het niet te weten. Op de vraag (meer antwoorden waren mogelijk) wat de redenen zijn om te gaan stemmen, zegt 50% van het burgerpanel dat stemmen een recht is. 51% zegt dat stemmen de kans biedt om je te laten horen en 29% vindt, dat als je niet gaat stemmen, je ook niet mag klagen over de lokale politiek. En op de vraag waarom men niet stemt of het nog niet weet schrijft men: “omdat ik niet geloof dat mijn stem het verschil maakt, omdat ik niet weet op welke partij ik zou moeten stemmen, omdat er teveel partijen zijn, de versnippering te groot lijkt en het allemaal één pot nat is.”
Op de facebookpagina van de gemeente zeggen 41 deelnemers zeker te zullen gaan stemmen en één persoon zegt het nog niet te weten.

Waaraan moeten de politieke partijen aandacht besteden? Voor de burgerpanelleden zijn Veiligheid en Zorg de belangrijkste thema’s. Volgens Top Onderzoek scoren deze thema’s hier in de stad aanmerkelijk hoger dan in andere gemeenten. Bij Veiligheid denkt men volgens de gegeven toelichtingen bijvoorbeeld aan meer blauw en buurtwachten op straat; achterstanden en (jeugd)overlast aanpakken. Bij Zorg noemt men bijvoorbeeld:; integratie van culturen bevorderen, WMO; huisvesting voor senioren en starters. Daarnaast noemt men voornamelijk Leefbaarheid en leefmilieu, Ouderen, Werkgelegenheid, Centrum en Groen. Ook voor deze thema’s worden er in de toelichtingen concrete onderwerpen genoemd. Bij “Leefbaarheid en leefmilieu” denkt men bijvoorbeeld aan luchtvervuiling en aanpak stankoverlast BZOB, duurzaamheid en klimaatverandering, maar ook aan het in stand houden van kleine winkelcentra. Rond “Ouderen” noemt men bijvoorbeeld armoedebestrijding, eenzaamheid, huisvesting (ook voor starters) en samen gezond ouder worden met hulp van mensen uit de wijk en de thuiszorg/wijkverpleging. Bij Werkgelegenheid noemt men bijvoorbeeld: stimulering van gericht onderwijs en aanhaken bij High Tech en Automotive Campus, maar ook MKB ondersteunen en het bevorderen van werkgelegenheid. Bij het onderwerp “Centrum” denkt men onder meer aan het opkrikken van het centrum; het pand bij de Vlisco opkopen en daar bijvoorbeeld musea in onderbrengen; Helmond meer op de kaart zetten.

Bij het onderwerp “Groen” noemt men in de toelichtingen bijvoorbeeld dat er echt iets moet worden gedaan aan groenonderhoud, onkruidbestrijding en zwerfafval. In de toelichtingen geeft men (enquête en facebookpagina Top Onderzoek) aan, dat deze thema’s niet alleen in de campagnetijd, maar ook daarna de meeste aandacht moeten krijgen. Ten slotte, zo vinden verschillende panelleden: Luisteren naar de bevolking moet niet alleen tijdens de verkiezingscampagne gebeuren, of via vragenlijsten als deze, maar ook gedurende de komende raadsperiode en dan liefst in de wijken en buurten zelf. Wat doen om de opkomst tijdens de verkiezingen te vergroten? Van de burgerpanelleden die deze vraag (meer antwoorden konden worden gegeven) hebben beantwoord, vindt 44% dat debatten in de wijken daaraan kunnen bijdragen. 19% Pleit voor promotieteams die langs de deuren gaan. 17% Bepleit stembureaus op bijzondere locaties, zoals het kasteel of een museum en 9% opteert voor een feestelijke avond, voorafgaand aan de verkiezingen met sprekers, films, muziek etcetera. Zo’n 47% kiest niet voor een van deze in de vragen voorgestelde mogelijkheden, maar geeft – samengevat – een aantal adviezen: Maak duidelijker waarom stemmen belangrijk is; kleedt de stad feestelijk aan ter promotie van de verkiezingen zodat de verkiezingen meer gaan leven en – na de verkiezingen – zouden raadsleden en vooral wethouders zich (bijvoorbeeld in de verschillende media) kunnen voorstellen en vertellen hoe ze hun werk doen. In de toelichtingen noemen enkele panelleden voorts als suggestie: Voer beleid dat langer meegaat dan de komende vier jaar en maak regelmatig tijdens de zittingsperiode aan de inwoners (via de media, in de wijken) duidelijk wat er wel en niet van de verkiezingsprogramma’s terecht is gekomen en waarom dat zo is. De bovenstaande antwoorden, suggesties en adviezen worden ook genoemd als tips voor de gemeente om de opkomst tijdens de verkiezingen te bevorderen. De gemeente zou bijvoorbeeld het voortouw kunnen nemen bij de organisatie van bijeenkomsten, debatten en voorlichting in alle media. Enkele panelleden bepleiten een vorm van beloning voor degenen die komen stemmen, een cadeautje, een Helmond Gift – bon of een button met de tekst “ik ben Helmonder en heb mijn stem laten horen”. Conclusies Het duurt nog tot maart 2018 voordat de gemeenteraadsverkiezingen daadwerkelijk gehouden worden. Dat 88% van de burgerpanelleden zegt zeker te gaan stemmen, biedt uitzicht op een hogere opkomst dan voorheen.

Zeker als Gemeente en (toekomstige) raadsleden en bestuurders de tips ter verhoging van de opkomst ter harte nemen. De politieke partijen zijn al begonnen of starten binnenkort met de voorbereidingen voor hun verkiezingsprogramma en kunnen in de antwoorden, suggesties, adviezen en tips van onze burgerpanelleden tal van aanknopingspunten vinden om die programma’s daarop te laten aansluiten. De Gemeente heeft meegedeeld, dat ze er alles aan gaan doen om de opkomst te bevorderen en dat de uitkomsten van deze enquête en de gegevens van de facebookpagina’s van gemeente en Top Onderzoek zijn verstrekt aan de fracties van de politieke partijen. Als de verkiezingsprogramma’s klaar zijn, zullen wij bij Weekkrant De Loop nagaan of er aanleiding is om opnieuw burgerpanelleden te raadplegen over onderwerpen uit die programma’s. U kunt zich ook aanmelden voor het burgerpanel! Een keer of tien per jaar stellen we aan ons Burgerpanel TipDeLoopHelmond via e-mail enkele vragen over Helmond. Weekkrant De Loop Helmond wil, in samenwerking met onderzoeksbureau Toponderzoek, er op deze manier aan bijdragen dat inwoners van Helmond hun betrokkenheid bij onze stad kenbaar kunnen maken.

stemmen-2017-de-loop-helmond-ditisonzewijk_tipDe resultaten van deze raadplegingen leest u doorgaans heel snel, vaak nog in dezelfde maand, in Weekkrant De Loop en op onze website. Ook u kunt meedoen! Deelname is gratis, kost weinig tijd en is volledig anoniem. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit. U bent en blijft anoniem en kunt per raadpleging zelf beslissen of u meedoet. U bent niets verplicht. U kunt ook zelf onderwerpen voorstellen voor de raadplegingen. Aanmelding is mogelijk via onze website of rechtstreeks via www.tipdeloop helmond.nl. Wij nodigen vooral ook jongeren uit om deel te nemen.

weekkrant_de_loop_samen_met_ditisonzewijk

Meer-Helmond-Ditisonzewijk-digitaal-nieuws
www.ditisonzewijk.nl
Facebook: Helmond-Ditisonzewijk 
Twitter: @ditisonzewijk
Google+ Ditisonzewijk
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv
Ook weten wat er speelt in uw eigen wijk?  Abonneer je gratis op ons Youtube kanaal: KLIK HIER!
Digitaal-wijkgericht-nieuws: Agenda-Helmond, Cultuur, Kunst, Calamiteiten, Evenementen, Zakelijk, Startpagina per wijk, Overzicht-ondernemers in de wijk, Wijkfoto’s, DitisonzewijkTV, ofwel alles digitaal te vinden uit jouw eigen wijk (stad) in Helmond.

1,025 totaal aantal vertoningen, 4 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *