Grote opkomst bij wijkraadvergadering Helmond-Noord

Het bestuur van wijkraad Helmond-Noord organiseerde op dinsdag 9 april een algemene openbare wijkvergadering in de Pannehoeve. Iedereen was welkom en er was ook in groot gezelschap aanwezig.

Voorstellen van het bestuur

Nadat de vergadering geopend was, werd het vijftallige bestuur voorgesteld: Dick van Dijk penningmeester, Konny Maijen bestuurslid, Ria Gruijters secretaris, Ad Michels bestuurslid, Huub de Bruyn voorzitter.

Er zijn veel nieuwe gezichten in de wijk Helmond-Noord: zoals een nieuwe wijkagent, nieuwe Boa’s, nieuwe welzijnswerkers en een nieuw team bij Woonpartners. Zij hebben zich voorgesteld aan de aanwezige wijkbewoners. Woonpartners stelde de nieuwe medewerkers voor, Stichting Mee, gevestigd bij de LEVgroep. Huisarts Wilfried de Jong, is een collega van Nicole van Dommelen en de huisartsenpraktijk heet voortaan de Eeuwsels Huisartsen. De medewerkers handhaving en toezicht hebben zich voorgesteld en hebben verteld voor de bewoners bereikbaar te zijn via 14 0492.

De Veldhoeve en Repaircafé

Bert Valentijn was aanwezig om de voortgang tot de plannen van het Leger des Heils met o.a. de Veldhoeve, toe te lichten. Door een managerswisseling van het Leger des Heils stagneert de uitvoering. De kwartiermaker die sinds kort is aangesteld is ook aanwezig, nu vooral om de vrijwilligers te ontlasten. De bedoeling is dat er een dagbesteding komt onder begeleiding, iedereen die op de Veldhoeve te werk wordt gesteld is verplicht een VOG-verklaring in te leveren. Iedereen wordt uitgenodigd als er vragen zijn, koffie te komen drinken de deur staat open.

De ontwikkeling van het Repaircafé stagneert omdat het Leger des Heils nog niet klaar is voor de opstart.

Avondvierdaagse

Het bestuur wijst de aanwezigen op een informatieve film over de avondvierdaagse. Deze bestaat 60 jaar, veel mensen herkenden de filmbeelden, dit jaar is de vierdaagse van 22 tot en met 25 mei, op 16 mei kan aangemeld worden. Wie de film nog niet gezien heeft, via het YouTubekanaal is deze alsnog ter bekijken: Avondvierdaagse

Eetpunt in het Valkennest

De opzet van een eetpunt in het Valkennest is vanaf 10 april van start gegaan. Het is een 3-gangenmenu gekookt door vrijwilligers. Mensen kunnen zich via Frans Sleegers aanmelden.

Hercules Seegerplantsoen krijgt opknapbeurt

Het opknappen van het Hercules Seegerplantsoen staat op de planning. Door de handen ineen te slaan, gaat hier het een en ander gebeuren.  Er worden speeltoestellen bijgeplaatst, waarvoor de wijkraad, de Rabobank en het Stichting Welzijn Deurne middelen beschikbaat stellen.

AED in de wijk

Het plan is om in de wijk Helmond-Noord 4 nieuwe AED’s te plaatsen. Voor de bediening van deze apparaten moeten mensen worden opgeleid. Inmiddels hebben zich na een oproep 41 vrijwilligers aangemeld. Bij de Plus supermarkt hangt er een binnen en die wordt buiten gehangen. Om een dekkend netwerk te krijgen moeten er meer AED’s komen, maar daarvoor moeten zich nog meer vrijwilligers melden.

Werkgroep Groen

De Werkgroep Groen vertrekt elke 1e zaterdag van de maand vanaf de Bundertjes, de ene maand de ene kant uit en de andere maand de andere kant uit. Ze hebben ook al gebruik gemaakt van maatschappelijke stagiaires die meehelpen, hiermee hebben ze bijvoorbeeld de AA schoon kunnen maken.

Informatieavonden ontwikkeling rondom PNEM-gebouw

Er worden nieuwe initiatieven ontplooid rondom het oude PNEM-gebouw aan de Helmondselaan. Gevraagd wordt aan Woonpartners of de omwonenden betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling op de Helmondselaan en het PNEM gebouw. Woonpartners zegt toe dat hier informatieavonden voor gaan komen.

d29f09e9-6496-4056-beef-77f1c1f17688

 

 

 

368 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *