Helder Helmond: waarom doet Helmond niet mee met proef legale wietteelt?

De lokale politieke partij Helder Helmond heeft op 10 juli 2018 schriftelijk vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) over de proef met legale wietteelt waar Helmond niet aan gaat deelnemen.

Afgelopen week was in het nieuws dat Helmond zich niet heeft aangemeld voor de proef met legale wietteelt. Gemeentes als Eindhoven en Breda hebben dat wel gedaan. In oktober beslist het kabinet in welke gemeenten legale wietteelt vier jaar is toegestaan. Doel is om te onderzoeken of deze regulering door de overheid tot gevolg heeft dat de criminaliteit daalt en de volksgezondheid verbetert. Helder Helmond vraagt zich af wat de redenen zijn om Helmond niet aan te melden en of B&W het met hen eens is dat met de toenemende drugsproblematiek in onze stad het juist een meerwaarde zou zijn om deze wietproef in Helmond te laten plaatsvinden. Helder Helmond is van mening dat de gemeente Helmond met het niet aanmelden het verkeerde signaal afgeeft.

Een onafhankelijke onderzoekscommissie-Knottnerus adviseerde eind juni om de proef uit te breiden tot meer dan tien gemeenten, die ook nog flink van elkaar verschillen. Er moet volgens die commissie met veel verschillende soorten wiet en hasj worden geëxperimenteerd, zonder een grens te stellen aan de sterkte. De uitkomsten zouden anders niet bruikbaar zijn om iets te zeggen over de effecten van wietregulering in heel Nederland. Het kabinet heeft dit niet overgenomen. Helder Helmond vraagt of B&W nog actie gaat ondernemen om dit alsnog gerealiseerd te krijgen.

1,570 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *