Helmond kiest voor plustakenpakket van Veilig Thuis

Veilig Thuis is het meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling en is er voor iedereen.

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant is één van de 27 Veilig Thuis-organisaties in Nederland. De gemeenten in deze 27 regio’s zijn verantwoordelijk voor het feit dat Veilig Thuis hun wettelijke taak kan uitvoeren. Op 5 juli 2018 stuurt het college van burgemeester en wethouders (B&W) een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad over het Plustakenpakket van Veilig Thuis:

Veilig Thuis

Gemeente Eindhoven koopt sinds januari 2015 namens de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de zorg in voor Veilig Thuis. Veilig Thuis is het meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling en is er voor iedereen: voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor mensen die zelf slachtoffer zijn, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of mensen die zelf geweld gebruiken. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Uitvoering van de wettelijke taak

In Zuidoost-Brabant is bij de decentralisaties gekozen voor een ‘smal’ Veilig Thuis. Dat wil zeggen dat Veilig Thuis alleen uitvoering geeft aan hun wettelijke taak: het zijn van een meld- en adviespunt. Soms kunnen zij meer doen dan dat: zij zijn het expertisecentrum als het gaat om huiselijk geweld en kindermishandeling en kunnen samen met de professionals in de wijken meer betekenen in het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarin hebben zij tot op heden geen regionale opdracht en bijbehorende financiering gekregen.

Plustakenpakket

Veilig Thuis heeft in samenwerking met gemeenten een plustakenpakket ontwikkeld. Hierin zijn taken beschreven bovenop de wettelijke taken van Veilig Thuis. Het gaat om drie taken:

  1. Ruimte om voorlichting te geven
  2. Deskundigheidsbevordering
  3. Samenwerking met de sociale teams

1. Voorlichting

Door de plustaak voorlichting af te nemen bij Veilig Thuis geven we hen ruimte om ketenpartners van betere informatie te voorzien. Denk hierbij aan het geven van voorlichting op bijvoorbeeld kinderdagverblijven, zodat professionals beter kunnen signaleren en weten wat ze van Veilig Thuis kunnen verwachten bij een adviesvraag of melding.

2. Deskundigheidsbevordering

Voorheen was het alleen mogelijk om telefonisch advies te vragen bij Veilig Thuis. Na het afnemen van deze plustaak kunnen wijkteams Veilig Thuis bijvoorbeeld ook vragen om aan te sluiten bij een werkoverleg bij het thema hoe ga ik in gesprek met een gezin waar huiselijk geweld plaatsvindt. Andersom kan Veilig Thuis zo ook beter aansluiten bij de werkwijze van de Sociale Teams in Helmond.

3. Werkwijze bij gezinnen waar een onderzoek moet starten

Een onderzoek is erg ingrijpend voor een gezin. Bij die casussen waar de situatie het toelaat, trekken Veilig Thuis en een medewerker van het Sociale Team hierin direct samen op. Op deze manier kan direct (laagdrempelige) hulp en ondersteuning worden ingezet, daar waar dat nodig is. Ook ontstaat zo direct een warme overdracht tussen de Veilig Thuis-medewerker en de medewerker van het Sociale Team en de samenwerking tussen deze twee partij wordt verder bevorderd.

Keuze van Helmond

Vanaf september gaat Helmond alle beschikbare plustaken afnemen voor de periode van een jaar. Daarna volgt een evaluatie en verdere besluitvorming.

1,115 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *