Helmond koploper in cliëntondersteuning

Helmond koploper in cliëntondersteuning

Helmond is één van veertien koplopergemeenten van Nederland in cliëntondersteuning. Dat heeft VNG, Ieder(in), Koepel Adviesraden en Movisie vandaag bekend gemaakt. De stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond heeft Helmond aangedragen. In Helmond zijn intussen een 12-tal vrijwillige cliëntondersteuners actief die senioren begeleiden.

 Voor wie is cliëntondersteuning?

Clientondersteuning is er voor inwoners die hulp nodig hebben bij het aanvragen van zorg of bij het voeren van een gesprek met de gemeente of zorgaanbieder over deze hulp. Cliëntondersteuners staan klaar voor inwoners die geen familielid, kennis, mantelzorger of maatje hebben die hen kunnen helpen. In Helmond zijn er verschillende organisaties waar inwoners terecht kunnen: LEV groep, Stichting MEE of Verenigde  Bonden Overleg Helmond (VBOH), die zich richten op senioren. Waar nodig leggen de cliëntondersteuners contact met professionals. Meer info: www.helmond.nl/clientondersteuning.

Waarom Helmond?

Roland Matuszynski is coördinator van cliëntondersteuners namens VBOH: “Helmond verdient deze positie omdat de kennis- en ervaringsuitwisseling goed is georganiseerd. Denk aan gesprekstechnieken en op de hoogte blijven van beleidsontwikkelingen. De informatie-uitwisseling over de uitvoering van Wmo taken verloopt vlot. Ook heeft de gemeente de opleiding van een aantal vrijwilligers in cliëntondersteuning ondersteund en gefinancierd. Cliënten weten ons in Helmond goed te vinden. De samenwerking met de gemeente is op alle niveaus een goede basis.”

Wethouder van der Zanden deelt de waardering van de goede samenwerking en is trots dat Helmond is geselecteerd. “We plukken nu de vruchten van onze investering in opleiding en een goede relatie met onze partners. Clientondersteuning is één van de middelen die we inzetten zodat inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.”

Belang onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een waardevol middel zodat ondersteuning en zorg helder en toegankelijk is voor inwoners. Het draagt bij aan zelfredzaamheid en het behouden van de regie op het eigen leven door inwoners met een ondersteuningsvraag. Landelijk is cliëntondersteuning volop in ontwikkeling. Daarom voert de VNG samen met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het project Koplopers Cliëntondersteuning uit. Doel is om cliëntondersteuning te laten uitgroeien tot een laagdrempelige en zinvolle voorziening. Dat gebeurt door gemeenten die vernieuwend bezig zijn in hun regio het voortouw te laten nemen.

Selectieproces en vervolgstappen

Bij de selectie van de 14 koplopers is gekeken naar een goede spreiding over het land en variëteit aan aanpakken/thema’s. Is de gemeente vernieuwend bezig met cliëntondersteuning? Staat het onderwerp hoog op de lokale agenda en of er sprake is van een lerende ontwikkeling samen met inwoners en gebruikers? Kennisinstituut Movisie zal het Koplopersproject het komende jaar ondersteunen en diverse kennisproducten ontwikkelen.

Meer-Helmond-Ditisonzewijk-digitaal-nieuws
www.ditisonzewijk.nl
Facebook: Helmond-Ditisonzewijk 
Twitter: @ditisonzewijk
Google+ Ditisonzewijk
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv

Wijkgericht-nieuws: Agenda-Helmond, Cultuur, Kunst, Calamiteiten, Evenementen, Zakelijk, Startpagina per wijk, Overzicht-Ondernemers in de wijk, Wijkfoto’s, DitisonzewijkTV, Helmond, #ditisonzewijk ofwel alles digitaal te vinden uit jouw eigen wijk (stad) in Helmond. Ook weten wat er speelt in uw eigen wijk? Ontvang automatisch bericht van de nieuwste video’s op Ditisonzewijk.Tv. Abonneer je op ons kanaal KLIK HIER! 

1,992 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *