Helmond krijgt twee vuurwerkvrije zones

Helmond krijgt twee vuurwerkvrije zones

Donderdag 15 november 2018

De gemeente Helmond doet tijdens de jaarwisseling 2018 – 2019 een proef met vuurwerkvrije zones. Daarvoor zijn de omgeving van het Elkerliek ziekenhuis en het dierenpark in de Warande aangewezen. In deze gebieden mogen mensen ook tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Deze gebieden zijn gekozen om de overlast voor patiënten van het Elkerliek ziekenhuis en de dieren in de Warande zoveel mogelijk te beperken. Handhaving vindt onder meer plaats door middel van cameratoezicht.

.

Daarnaast gaan de politie en de Stadswacht de komende tijd strenger controleren op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden en op illegaal (knal)vuurwerk. Vuurwerk mag alleen afgestoken worden van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond neemt deze maatregelen naar aanleiding van de resultaten van het vuurwerkonderzoek dat de afgelopen maanden onder inwoners werd gehouden. “Oud en nieuw moet een feest zijn voor iedere inwoner. Ook de aanloop ernaar toe. De gemeente komt op voor mensen die overlast ervaren van vuurwerk. Tegen illegaal vuurwerk blijven wij hard optreden”, laat burgemeester Blanksma weten. “Vuurwerk afsteken mag, maar dan wel legaal en binnen de toegestane afsteektijden. Wij nemen dit jaar extra maatregelen en daar kunnen inwoners ook een bijdrage aan leveren. Meld overlast en spreek elkaar erop aan. Zo houden we Oud en Nieuw een feest voor iedereen!”

Overlast melden via app

Naast verscherpt toezicht komt er binnenkort een speciale app. Inwoners kunnen dan via hun smartphone aangeven op welke locatie zij vuurwerk buiten de afsteektijden horen, zodat de overlastgebieden duidelijk in beeld komen.

Evaluatie

Begin 2019 worden de genomen maatregelen, waaronder de vuurwerkvrije zones en de (aanloop naar) jaarwisseling geëvalueerd. Een herhalingsenquête voor nieuwjaarsnacht 2019 – 2020 maakt daar mogelijk onderdeel van uit. Dan bekijkt de gemeente opnieuw de samenhang tussen een algeheel vuurwerkverbod, het al dan niet instellen van (meer of minder) vuurwerkvrije zones en de wenselijkheid van het organiseren van een centrale vuurwerkshow.

Belangrijkste conclusies van het onderzoek

  • 28% is enigszins en 32% is ernstig gehinderd door het afsteken van vuurwerk. De hinder wordt met name ervaren vóór aanvang van de wettelijke afsteektijden (oud op nieuw van 18.00 tot 02.00 uur). Harde knallen van (illegaal) vuurwerk veroorzaken de meeste hinder, gevolgd door vuurwerkrestanten op straat.
  • 44% van de inwoners vindt dat het zelf afsteken van vuurwerk in heel Helmond verboden zou moeten worden.
  • 55% van de inwoners vindt dat de gemeente geen centrale vuurwerkshow moet organiseren.
  • 57% de inwoners wil dat de gemeente vuurwerkvrije zones aanwijst. Zorgplekken en plekken waar dieren verblijven worden daarbij aangewezen als mogelijke vuurwerkvrije zones.
  • Als het gaat om maatregelen die de gemeente kan nemen willen inwoners vooral een beter toezicht en betere controle en handhaving van de huidige regels.

Er is momenteel onvoldoende draagvlak voor een algeheel afsteekverbod op consumentenvuurwerk en voor een centraal te organiseren vuurwerkshow. Het voorkomen en beperken van de overlast van consumentenvuurwerk voor de inwoners ligt met name in het aanpakken van het vroegtijdig afsteken van vuurwerk en het voorkomen van illegaal vuurwerk. Veel inwoners vinden dat inwoners ook zelf maatregelen kunnen nemen tegen overlast. Het houden aan de geldende regels en wetgeving wordt daarbij het meest genoemd.  Dat betekent met name alleen op oudjaarsavond afsteken en geen illegaal vuurwerk.

Ruim 3.300 inwoners deden mee aan het onderzoek. Het ging om 919 Stadspanelleden en 2.417 mensen via de openbare oproep. Bij de analyse van de enquêtes zijn ook de reacties op de verschillende social media kanalen meegenomen. Deze reacties kwamen sterk overeen met de resultaten van de enquête.

Landelijke regels

Nederland kent landelijke regels voor het afsteken van vuurwerk:

  • inwoners mogen consumentenvuurwerk alleen afsteken tussen 18.00 uur (31-12) en 02.00 uur (1-1)
  • gemeenten kunnen gebieden aanwijzen waar inwoners tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mogen afsteken, zoals in de omgeving van verzorgingsinstellingen en dierenopvang
  • gemeenten kunnen een centraal vuurwerk organiseren, met als mogelijk effect dat minder inwoners zelf vuurwerk afsteken.

Binnen de bestaande regels heeft iedere gemeente enkele keuzemogelijkheden. De vragen aan de inwoners waren hierop gericht. Vragen die gesteld werden, waren onder andere: hoe kijken inwoners van Helmond aan tegen het afsteken van vuurwerk met oudjaar? Ervaren inwoners overlast van het vuurwerk? Is er steun voor een centrale vuurwerkshow en zouden inwoners dan zelf minder vuurwerk afsteken? Is er steun voor vuurwerkvrije gebieden en zo, ja waar dan?

Het college kondigde het onderzoek aan in haar collegeakkoord ‘Helmond. Stad in beweging’. Ze is daarmee tegemoet gekomen aan het verzoek van diverse raadsfracties in 2017 om een enquête onder inwoners te houden.

 

1,226 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *