Helmond scoort Redelijk bij onderzoek naar luchtvervuilling door verkeer

Helmond scoort positief op vijf van de tien gebieden.

Stichting Natuur en Milieu heeft een onderzoek gedaan naar de ambities in de coalitieakkoorden van 32 steden in Nederland als het gaat om het terugdringen van luchtvervuiling door verkeer. Helmond scoort hierbij “Redelijk.” Alleen Utrecht, Den Haag, Leiden en Zaanstad scoorden een “Goed.”  Zij keken daarbij naar de ambities op de volgende gebieden:

  1. Het invoeren of behouden van een milieuzone.
  2. Het verduurzamen van de stadsdistributie. Dit omvat doelstellingen zoals het realiseren van distributiehubs aan de rand van de stad en het elektrificeren van stadslogistiek.
  3. Het uitbreiden of het stimuleren van de uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s.
  4. Het realiseren van snelfietspaden. Hierbij zijn ook omschrijving als ‘snelle’ of ‘vlotte’ fietspaden als snelfietspaden aangemerkt, maar ‘regionale fietsverbindingen’ niet.
  5. Het ontwikkelen of uitbreiden van fietsenstallingen en fietsparkeermogelijkheden. Dit omvat ook invoering of behoud van gratis fietsenstalling.
  6. Het behouden of verbeteren van OV bereikbaarheid binnen de eigen gemeenten. Dit betreft niet het verbeteren van (trein)verbindingen met andere gemeenten en steden of het (enkel) openen van een nieuw station.
  7. Het streven naar emissieloos busvervoer of OV (op langere termijn).
  8. Ondersteuning van nieuwe mobilteitsconcepten, zoals mobility as a service, autodelen en park & bike voorzieningen.
  9. Het verlagen van de parkeernorm bij nieuwbouw of vermindering van het aantal parkeerplaatsen of –vergunningen.
  10. De doelstelling om het eigen wagenpark te verduurzamen. Dit omvat niet duurzaam inkopen in zijn algemeenheid.

Helmond scoort positief op vijf van de tien gebieden, namelijk op de punten 3 t/m 6 en 8. Slechts 9 van de 32 steden hebben een milieuzone of willen deze invoeren. Dit geldt ook voor een emissieloos busvervoer het verlagen van de parkeernorm. Als het gaat om de verduurzaming van de stadsdistributie hoort Helmond bij de minderheid van 13 steden die hier geen aandacht aan schenken in het coalitieakkoord. De doelstelling om het eigen wagenpark te verduurzamen is het minst populair bij deze 32 steden. Slechts 25% heeft dit opgenomen in het coalitieakkoord.

1,715 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *