Help Us Aut en de Spekzullekes vinden elkaar.

De stichting Help Us Aut en Carnavalsvereniging de Spekzullekes vinden elkaar.
Op vrijdag 2 februari 2018 komen jongvolwassenen met autisme een kletsavond bijwonen van Carnavalsvereniging de Spekzullekes.
Voor de Spekzullekes is het belangrijk dat verschillende doelgroepen bij deze avonden aanwezig kunnen zijn. Zo ook deze doelgroep. Ook Zalencentrum Vissers staat hier achter.
Dit is het derde Helmondse evenement dat de stichting Help Us Aut in samenwerking met de organisator toegankelijker maakt voor jongvolwassen met autisme.
Het eerste evenement was het Kasteeltuinconcert op 18 augustus 2017 en het tweede evenement was het bijwonen van de voetbalwedstrijd Helmond-Sport – Eindhoven op 8 december 2017. Dit laatste evenement wordt op 2 maart 2018 ingehaald daar de voetbalwedstrijd gestaakt moest worden vanwege de hevige sneeuwval.
De Spekzullekes zorgen voor een rustige binnenkomst. De jongvolwassenen worden welkom geheten. De voorbereidingen voor deze avond worden uitgelegd.
Er wordt verteld hoe een kletsavond verloopt. Daarna kunnen ze naar de plaatsen die gereserveerd zijn lopen. Ook mogen ze het podium op om te kijken hoe het zicht vandaar uit is. Er wordt uitgelegd waar de nooduitgang is en waar de toiletten zijn. Er wordt ruimte gegeven voor eventuele vragen.
De Spekzullekes zorgen ervoor dat er tijdens de kletsavond iemand van hun in de buurt is mochten er vragen zijn. Na afloop zorgen ze dat de jongvolwassenen met autisme rustig de zaal kunnen verlaten.
Er zijn afspraken gemaakt met betrekking tot een hapje en een drankje verzorgd door Zalencentrum Vissers.
De stichting Help Us Aut maakt een draaiboek voor het hele evenement.

Het programma voor de jongvolwassenen met autisme is van 18:30 uur – 24:00 uur.

Jongvolwassenen met autisme kunnen zich hiervoor aanmelden tot en met 28 januari 2018 via https://www.helpusaut.nl/.

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de donaties van het Stadslab Helmond, de Stichting Steun Welzijnszorg Helmond, de Lions Club Gewest Helmond en enkele donateurs uit Helmond.

Het volgende evenement in Helmond dat de stichting Help Us Aut toegankelijker gaat maken voor jongvolwassenen met autisme zal naar alle waarschijnlijkheid in de tweede helft van 2018 zijn.

Achtergrond informatie:

Wat weerhoudt jongvolwassenen met autisme om naar een evenement te gaan?
De reis er naar toe (waar fiets plaatsen, auto parkeren, verzamelen), de prikkels / ergernis van in de rij staan/drinken halen, onbekendheid met het terrein/programma en de groep, de kosten en wat te doen als er iets is.

Hoe hebben we dit opgelost?
Verzamelplaats waar de begeleiding staat te wachten, kennismaking met elkaar en de begeleiding, rondleiding, rustige plaats waar altijd begeleiding is. Bij de begeleiding kunnen ze terecht als er iets is. De begeleiding haalt drinken, loopt mee naar de toilet indien gewenst en doet gewoon gezellig mee.
We hebben een timetable (draaiboek) gemaakt waarin precies aangegeven staat hoe we wat en wanneer gaan doen.

Dit toegankelijker gemaakt evenement valt onder het project “Ook wij doen mee”.
Het doel van het project “Ook wij doen mee” is om jongvolwassenen met autisme te stimuleren deel te nemen aan georganiseerde activiteiten / evenementen in Helmond.
We willen binnen dit project in ieder geval vier evenementen in Helmond toegankelijker maken voor jongvolwassenen met autisme.

Door de obstakels die de jongvolwassenen met autisme ervaren te bespreken met organisaties, wordt er meer bewustzijn gecreëerd en kunnen hun activiteiten in het vervolg vaak met een paar kleine aanpassingen ook geschikt worden gemaakt voor jongvolwassenen met autisme. Tevens zal er zodoende extra aandacht en begrip verkregen worden voor de problematiek van de jongvolwassenen met autisme.
De uitvoering van de activiteiten is niet het doel op zich, maar het samen meedoen aan de activiteiten, het samenzijn en het omgaan met “de grote boze buitenwereld” is belangrijk.
De stichting Help Us Aut biedt jongvolwassenen met autisme ondersteuning op het gebied van ontspanning en vrije tijd ten einde het sociaal isolement te voorkomen en een optimale deelname aan onze maatschappij te bevorderen.
Jongvolwassenen met autisme in de regio Helmond kunnen al gratis deelnemen aan de maandelijkse samenkomsten die de stichting Help Us Aut, vanaf 2009, voor hen organiseert, zie website: www.helpusaut.nl.

2,483 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *