Het Welkomstpakket Brandevoort

Het welkomstpakket
Het vorig jaar is vanuit de Wijkraad gestart met het verstrekken van een welkomstpakket aan nieuwe bewoners van onze wijk. We vinden het van groot belang dat de nieuwe bewoners op een vriendelijke en niet opdringerige wijze worden geïnformeerd over zaken die in onze wijk spelen en waarvan het belangrijk is dat men hiervan goed op de hoogte is. Denk hierbij aan scholen, kinderopvang, Gezondheidscentrum, het Sportpark en verder de vele verenigingen en werkgroepen die in Brandevoort actief zijn. Ofwel je kunt er aan deel gaan nemen ofwel je bent bereid om als vrijwilliger er ook de schouders onder te zetten

het-plein-brandevoortWe gaan dit nu koppelen met “Het Plein” ( voorheen de Kunstkamer) die nu gevestigd is op het adres Laan door de Veste 116. Het is de bedoeling dat de daar aanwezige vrijwilligers de pakketten samenstellen en ze dan overdragen aan de groep die ze vervolgens bij de nieuwe bewoners bezorgt. Uit eerdere reacties hebben we begrepen, dat men de welkomstpakketten nuttig en interessant vindt en de aanwezige cadeautjes worden ook op prijs gesteld.
We zijn voortdurend bezig de inhoud op peil te houden en waar mogelijk verder te verbeteren. Hierbij krijgen we medewerking van de Brandevoortse Winkeliers en diverse ondernemers die vanuit onze wijk opereren. Ook zijn er enkele winkeliers van buiten de wijk, die producten aanbieden, die in onze wijk niet vertegenwoordigd zijn.
Mochten er onder u belangstellenden zijn om mee te helpen de pakketten te vullen en eventueel te bezorgen dan graag een berichtje naar Adriaan van Veggel, die als secretaris van de Wijkraad de coördinatie hiervan heeft. Een mailtje volstaat: wijkraad.secretaris@brandevoort.org Mocht u nieuwkomer zijn maar nog niets hebben ontvangen dan graag ook even een berichtje aan Adriaan, met opgave van Naam en adres. Hij zal ervoor zorgen dat het in orde komt.
Vast dank voor uw medewerking.

wijkraadbrandevoort

2,467 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *