Hooravond over begroting 2018

Op woensdag 25 oktober organiseert de Helmondse gemeenteraad een hooravond. Tijdens die avond mogen inwoners van Helmond op persoonlijke titel of namens een organisatie hun mening geven over de Programmabegroting voor 2018 van de gemeente. De hooravond vindt plaats in de raadzaal in bestuurscentrum Boscotondo en begint om 19.30 uur.

In de Programmabegroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De begroting bestaat uit een aantal programma’s, bijvoorbeeld werk en inkomen, cultuur en verkeer en mobiliteit. Per programma ligt vast wat de belangrijkste resultaten zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is bepaald hoeveel geld het programma mag kosten.

Informatie over de Programmabegroting vindt u op de website van de gemeente: www.helmond.nl/begroting2018

 Uw mening telt

De behandeling van de Voorjaarsnota (in juni) en de Programmabegroting (in november) zijn twee van de belangrijkste vergaderingen voor de gemeenteraad in een jaar. Tijdens die vergaderingen wordt namelijk bepaald waaraan het gemeenschapsgeld wel en niet wordt uitgegeven. Een belangrijk moment voor iedereen. Ook voor de inwoners, organisaties en instellingen van onze stad. Iedereen moet zijn mening kunnen geven over de voorgestelde keuzes. Daarom kunnen inwoners van Helmond hun mening over de voorstellen in de Programmabegroting delen met de gemeenteraad.

Meepraten

Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u denkt over de plannen, zoals die in de begroting staan, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de griffie van de gemeente Helmond via raadsgriffie@helmond.nl.

Spelregels

Er geldt een aantal spelregels:

  • Aanmelden kan tot vrijdag 20 oktober, 16.00 uur.
  • U dient in uw mailtje aan te geven: uw naam en telefoonnummer, het onderwerp waarover u wilt spreken en eventueel namens welke organisatie.
  • Het onderwerp dat u wilt bespreken, dient betrekking te hebben op de gemeentebegroting voor 2018 Is dat niet het geval? Dan krijgt u helaas geen spreektijd.
  • De maximale spreektijd bedraagt 5 minuten.

Meer-Helmond-Ditisonzewijk-digitaal-nieuws
www.ditisonzewijk.nl
Facebook: Helmond-Ditisonzewijk 
Twitter: @ditisonzewijk
Google+ Ditisonzewijk
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv
Ook weten wat er speelt in uw eigen wijk?  Abonneer je gratis op ons Youtube kanaal: KLIK HIER!
Digitaal-wijkgericht-nieuws: Agenda-Helmond, Cultuur, Kunst, Calamiteiten, Evenementen, Zakelijk, Startpagina per wijk, Overzicht-ondernemers in de wijk, Wijkfoto’s, DitisonzewijkTV, ofwel alles digitaal te vinden uit jouw eigen wijk (stad) in Helmond.

1,895 totaal aantal vertoningen, 4 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *