Huisvesting in voormalig MEE Gebouw

Sinds het nieuws over de nieuwe bestemming van het pand dat voorheen in gebruik was bij MEE (aan de Baroniehof 169) bekend werd, zijn de gemoederen hier en daar hoog opgelopen. De Belangengroep stelt zich op het standpunt dat de gemeente Helmond de besluitvorming zorgvuldig en transparant moet uitvoeren. Dat maakt het mogelijk om afwijkende standpunten kenbaar te maken en gegronde bezwaren in te dienen. Bovendien wil de Belangengroep inzicht in de maatregelen die de gemeente Helmond gaat nemen om overlast voor de omwonenden te voorkomen.  Het is goed wanneer belanghebbenden gebruik maken van de uitnodiging  om op 13 september ter plaatse (Baroniehof 169) 17:00 en 19:30 uur een kijkje te gaan nemen en zich door betrokken professionals  laten informeren c.q. voorlichten.

Ook de Belangengroep zal daar aanwezig zijn en waar mogelijk informeren over hetgeen zij weten.
Deze informatie hebben wij al voor u bijeen gebracht en kunt u nálezen op:
https://belangengroeprijpelberg.nl/informatie-huisvesting-baroniehof-169/

Met gemeente en betrokken organisaties is overeengekomen dat indien er in de wijk daarvoor behoefte is, er op een nog nader vast te stellen datum en tijd een informatie-avond worden gehouden in wijkhuis “De Brem.”  Registratie van belangstellenden zal op de inloopavond plaats vinden. Ook deze behoefte willen wij tijdens de inloop toetsen.

Met vriendelijke groet,
Teamleden Belangengroep Rijpelberg

Logo_Rijpelberg_def zonder achtergrond en tekst

1,811 totaal aantal vertoningen, 5 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *