Impact minder budget voor kwetsbare schoolverlaters valt mee

De begeleiding van kwetsbare jongeren blijft bestaan, maar minder intenstief. (B&W Helmond)

Op 3 oktober van dit jaar werd bekend dat de Nederlandse regering geen extra geld steekt in de begeleiding van kwetsbare schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs. Nadat een motie om die begeleiding te garanderen geen meerderheid kreeg in de Tweede Kamer vrezen gemeenten voor de consequenties. In Helmond heeft D66 vragen hieromtrent gesteld.

Gevolgen voor Helmond

Naar aanleiding van de vraag wat de gevolgen voor Helmond zijn als er geen extra geld beschikbaar komt, geeft het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Helmond aan dat de begeleiding van kwetsbare jongeren blijft bestaan, maar dat het wegvallen van het extra budget wel gevolgen heeft voor de intensiteit van de begeleiding. Een aantal scholen heeft de extra budgetten aangewend om een stagebegeleider aan te stellen, andere scholen hebben de reguliere begeleiding geïntensiveerd. Die mogelijkheid vervalt nu. De daardoor vrijgekomen taken zullen weer als voorheen worden verdeeld over de medewerkers van de scholen. Overigens wordt voor het jaar 2018 eenmalig 25 miljoen euro extra door het Rijk beschikbaar gesteld voor alle gemeenten. De gemeente Helmond is voornemens hiervoor een subsidieaanvraag te doen. Wanneer wij de subsidie krijgen, zetten we deze in voor de doelgroep Praktijkonderwijs (Pro) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

B&W verwacht dat de gevolgen in Helmond mee zullen vallen. Wanneer dit onverhoopt toch niet het geval is, gaan zij zeker hun zorgen hierover bij het Rijk kenbaar maken.

 

Monitoring van kwetsbare jongeren

De gemeente monitort jongeren die vanuit voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs uitstromen naar werk tot ze 23 jaar zijn of totdat ze een startkwalificatie hebben. (B&W Helmond)

Naar aanleiding van een vraag over het monitoren van deze kwetsbare jongeren geeft de gemeente aan dat ze jongeren die vanuit voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs uitstromen naar werk monitoren tot ze 23 jaar zijn of totdat ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, of mbo 2 diploma. Het doel van deze monitoring is om deze jongeren een sluitend vangnet te bieden en maatschappelijke uitval te voorkomen.

Senzer volgt uitstromers niet structureel. Gezien de grote aantallen (ca 1400 personen per jaar) is dit niet haalbaar. Wel houdt Senzer regelmatig contact met werkgevers waar kwetsbare jongeren werken. Op die manier is men in veel gevallen tijdig op de hoogte van eventuele uitval. De betreffende werknemers komen dan snel weer in een begeleidingstraject met als doel definitieve uitval te voorkomen, bijvoorbeeld door (her)plaatsing.


Bron van dit artikel is de vraag- en antwoordbijlage 45 : D66 Begeleiding van kwetsbare jongeren, afkomstig van Gemeente Helmond, d.d. 27 november 2018

568 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *