20 mei 2017: Burgemeester Elly Blanksma draait in het Energiehuis Helmond symbolisch de gaskraan dicht. Met wethouder Paul Smeulders markeert zij hiermee officieel de start van een informatiecentrum voor burgers en middenstanders uit de regio Helmond. Zij kunnen hier praktische oplossingen zien voor energiebesparing en duurzame energie. Een team van deskundige vrijwilligers staat klaar voor informatie. Wat is de kracht, wat is het idee?

Informatiecentrum

DIOW energiehuis 2017okt 20170927_152016 (6)Jos Terken, bestuurder van het Energiehuis Helmond: ‘Laat de burger zien wat er mogelijk is. Laat in demonstratie-opstellingen zien hoe je een spouw, dak of vloer kunt isoleren. Vertel wat de winst is, wat er bij komt kijken. Laat nieuwe technieken voor zonne-energie en opwekking van warmte zien. Toon technieken voor afgifte van warmte op lage temperaturen. Wij denken dat dáár een behoefte ligt. Dat daar een goede bodem ligt voor een gesprek en discussie. En dat je daar uiteindelijk de mensen mee motiveert voor energiebesparing en duurzame energie.

Het initiatief

Een groep burgers met een groot hart voor het klimaat verenigden zich in de Stichting Energiehuis Helmond en regio (IDEH). Van start gegaan na de grote regionale conferentie Alle Lichten op Groen (2015). Het initiatief past in de regionale Versnellingsagenda Duurzaamheid.

De Stichting organiseerde afgelopen jaar – met veel elan – draagvlak, medewerking én financiering van het Energiehuis. Zij kreeg steun van een groot aantal organisaties (energiecollectieven, gemeente Helmond, brancheorganisaties en bedrijfsleven). De organisatie verkreeg subsidie voor de inhuur van een vaste kracht.

Weerbarstige opgave?

Berrie Horsten, voorzitter van het Energiehuis: Ons doel is burgers en middenstand te helpen om een bijdrage leveren aan de energietransitie. Bijvoorbeeld door het beter isoleren van de woning of over te gaan op duurzame energie. Wij realiseren ons dat we aan de slag gaan met een weerbarstige opgave. Lastig dus, maar noodzakelijk. ’

Hoe weerbarstige is de opgave?

Al in de jaren ’90 hoorde je vaak  de opmerking ‘winst op gebied van duurzaamheid is te halen in de bestaande voorraad’. Dat was een tijd waarin duurzaamheid prominent op de agenda van de rijksoverheid stond. Peter Boelhouwer, hoogleraar aan de TU van Delft, betoogde recent in de Volkskrant hetzelfde. Ruim 25 jaar later! Ondanks alle initiatieven van de afgelopen decennia (1) ligt er nog stééds een grote opgave in de bestaande woningvoorraad. En zeker bij de woningen van particuliere eigenaren. Hoe weerbarstig wil je het hebben?

Unieke invalshoek

Berrie Horsten: ‘We zijn gemotiveerd. We ontvingen in de eerste weken een aantal bewoners die op eigen initiatief voor informatie naar ons toe kwamen. Maar komend jaar gaan mensen actief opzoeken en uitnodigen. Op thema, of op wijk of buurtniveau. Of misschien wel op bouwkundige items. Denk aan een sessie voor mensen in een buurt waar dakpannen aan vervanging toe zijn. We willen er achter komen wát hen kan doen bewegen. Wij denken dat juist dát is een unieke invalshoek is. Burgers die burgers opzoeken. Niet beginnen met een totaalaanpak van professionals, niet beginnen met ontzorgen, maar analyseren wat mensen belangrijk vinden. Ik verwacht dat we gaan kijken naar leefstijl en ‘taal’ van de burgers.

Samenwerking met Slim Wonen Plus

Berrie Horsten: ‘Een belangrijke pijler in onze aanpak is de samenwerking met Slim Wonen Plus. Een energieloket dat ook voortkomt uit een bewoners initiatief. Zij kunnen mensen begeleiden met onafhankelijk energieadvies op maat, met selectie van aannemers en installateurs en met begeleiding van offerte en uitvoeringstrajecten. Daarmee kunnen we mensen na onze algemene informatie verder helpen om tot uitvoering van maatregelen te komen. Een eerste groepje mensen maakte reeds de stap naar een persoonlijk advies.

Meer weten?

We houden u via Duurzaam gebouwd graag op de hoogte van de ontwikkelingen. We zijn te vinden op internet en termijn op facebook. Wilt u direct meer informatie? Neem contact op via www.energiehuishelmond.nl. Of kom gewoon op bezoek: Torenstraat 3-5, 5701 SH Helmond. U bent van harte welkom.

3,699 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *