Jan van Ginkel voorzitter Adviesraad sociaal domein

In januari 2017 heeft de Gemeenteraad ingestemd met de inrichting van een nieuwe adviesraad voor het sociaal domein. Vandaag heeft het college een onafhankelijk voorzitter, Jan van Ginkel, benoemd voor een periode van vier jaar. Hij zal, samen met Helmondse organisaties en deskundigen, in het sociaal domein een netwerkorganisatie opbouwen. Deze nieuwe aanpak past bij een bredere vertegenwoordiging en een flexibele samenstelling van de adviesraad. 

 

Sterk en breed netwerk

De gemeente Helmond kiest voor een nieuwe aanpak: een adviesnetwerk die de brug slaat tussen Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet. Het netwerk bestaat uit bestaande organisaties en nieuwkomers die meedenken over specifieke thema’s in het sociaal domein. Jan van Ginkel is trekker van deze adviesraad. Wethouder van der Zanden: “Als gemeente is het belangrijk om goed te luisteren naar inwoners en cliënten. Daarom kiezen we voor een netwerk van organisaties en deskundigen. Zo kunnen we een veel bredere groep inwoners betrekken. Waarin samenhang tussen de thema’s en maatwerk is.”

 

Gevraagd en ongevraagd advies

De adviesraad houdt het college scherp. Dat kan als aanjager, initiator, klankbord of vertaler. De adviesraad adviseert het college over beleidsinitiatieven of uitwerking van beleid binnen het sociaal domein. Ook geven ze gevraagd en ongevraagd advies over thema’s binnen het sociaal domein die spelen bij inwoners en organisaties.

 

Online en interactief

Jan van Ginkel heeft een flinke staat van dienst in o.a. de logistiek en supply chain management.

Na zijn pensioen heeft hij zich als vrijwilliger ingezet bij verschillende ouderenorganisaties in Helmond. De heer van Ginkel licht zijn keuze toe: “Als Helmonder wil ik mee helpen bouwen aan een nieuwe, andere en gedragen vorm van een adviesraad. De adviesraad zal de belangen van groepen inwoners vertegenwoordigen. Dat doe ik niet alleen: we binden mensen aan het netwerk die deskundigheid en een eigen netwerk meebrengen. Zo proberen we op alle thema’s volwaardig mee te praten. Ook onderzoeken we online interactieve mogelijkheden om het netwerk te verbreden en te versterken. Onze eerste klus: een advies uitbrengen over de kadernota sociaal domein.”

1,566 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *