Komt er een financiële meevaller voor de Helmondse sportclubs en verenigingen?

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om sportclubs, muziekverenigingen, de scouting, maar onder meer ook dorpshuizen en speeltuinverenigingen vanaf komend jaar een lager tarief voor de onroerendezaakbelasting (ozb) te laten betalen.

Die clubs en verenigingen vallen nu nog onder het hogere tarief voor niet-woningen, dat vaak drie keer zo hoog is als het tarief voor woningen. Een onlangs door de kamer goedgekeurde wetswijziging, maakt het mogelijk om voor deze verenigingen het lagere tarief voor woningen te hanteren.

Natuurlijk kan deze wetswijziging voor een groot aantal clubs en verenigingen in Helmond een financieel voordeel opleveren. Daarom heeft de fractie van de VVD hierover vragen gesteld aan het college. Het college heeft aangegeven dat er op dit moment nader wordt onderzocht op welke accommodaties in Helmond deze nieuwe regeling  betrekking kan hebben. Naar verwachting is dit in mei 2019 in beeld gebracht. Daarna zullen wij u hierover zo snel mogelijk informeren.

Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

Wat dit concreet voor uw club zou kunnen betekenen is hieronder af te lezen in een viertal rekenvoorbeelden.

Snap_2019.02.19_14h52m41s_001_

678 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *