Koningschieten St. Antonius Abt Mierlo-Hout

Onder ideale weersomstandigheden heeft het Gilde St. Antonius Abt afgelopen zondag de festiviteiten rondom het koningschieten gehouden.

In de ochtend werd vanaf het schuttershome naar Lucia kerk gelopen waar de H.Mis werd bijgewoond. Vooraf de eucharistieviering werd door pastor/deken van de Laar samen met hoofdman Johnny Sleegers, beschermheer Berry Verhoeven officieel geïnstalleerd. Naast de 4 gildeheren heeft ’t gilde nu ook een beschermheer in haar midden. Na de H.Mis werd op het kerkplein de vendelgroet gevendeld voor pastor/deken en de nieuwe beschermheer.

Vervolgens werden in de pastorietuin de nodige foto’s gemaakt waarna weer richting schuttershome werd gelopen. Daar aangekomen werd de lunch gebruikt en maakte het gilde zich op voor het koningschieten.

Om 13.30 werd gestart met het zgn “vrijen” van de schutsboom. Burgemeester Elly Blanksma en Pastor John van de Laar waren hierbij ook aanwezig. Daarna werd de regerende koning Tiny Bogers ontdaan van zijn konings attributen en kon met het schieten worden begonnen. Eerst schoten de kerkelijke vertegenwoordiger ( pastor ) en daarna de wereldlijke ( burgmeester), de gildeheren, beschermheer en oud-koning, waarna de gildebroeders en zusters hun schoten losten op de geprepareerde houten vogel. Deze bleek van “goed hout” gesneden te zijn en was erg taai. Na een spannende wedstrijd was het Tiny Bogers, de oud-koning, die met het 177e schot het laatste restje van de vogel naar beneden haalde en prolongeerde hij zijn titel!! Hij werd daarna als nieuwe koning van St. Antonius Abt Mierlo-Hout voor 2 jaar geïnstalleerd.

Na de traditionele inhuldiging van de koning met aansluitend de vendelgroet was het de beurt aan de aanwezige Vrienden van het Gilde om te strijden voor hun wisseltrofee. Vele vrienden waren gebrand om die wisseltrofee binnen te halen maar uiteindelijk was het Karel Steenbakkers die bij het 86e schot de vogel omlaag te halen. De wisseltrofee, bloemen en de eeuwige roem werden zijn deel.

Tot slot werden alle aanwezige toeschouwers in de gelegenheid gesteld om te strijden om het zgn. Ere-kruis  of te wel dagkoning. Han Smits was de gelukkige enhaald ebij het 78e schot de laatste restjes omlaag.

Een zeer geslaagd schietfestijn met diverse “winnaars”.

Ter ere van het behaalde koningschap van Tiny Bogers zal op zaterdag 16 september van 18.00 – 19. 00 uur hem een receptie worden aangeboden. Deze receptie wordt gehouden op het gildeterrein aan de Heeklaan. “t Gilde nodigt hierbij alle Houtse verenigingen, gildes en Mierlo-Houtenaren uit. U bent van harte welkom !!

 

’t Gilde leeft op ‘t Hout

2,077 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *