Een nieuwe slogan: Dierdonk… Dicht bij de natuur! IVN-Publiekswandeling op zo.3 juni.

Landgoed/orchideeën/mammoetbomen: Je vindt het allemaal bij Dierdonk!

3 juni Om 14:00 uur gaat het IVN samen met jou op stap in de Bakelse Beemden. Het is een tocht van ca.4 km.

Het verzamelpunt is bij Kinderdagverblijf De Bereboot in de wijk Dierdonk (Oude Dierdonk 1, 5703 JV Helmond). Deelname is gratis. Opgave vooraf niet nodig.

20180603 Bakelse Beemden,laan (3)

We lopen door het voormalig landgoed, een combinatie van een bosgebied met naaldhout en een vochtig broekbos met een weelderige plantengroei. We komen uit bij de oevers van de Bakelse Aa, die in 2014 door een reconstructie weer zijn vroegere kronkelende loop heeft gekregen.

Met uitleg van de IVN-gidsen Netty en Fried gaat zo’n gebied veel meer voor je leven: Je weet waarom er dat soort bomen aangeplant is; welke bijzondere orchidee er groeit en waarom de Aa weer moet kronkelen. En trouwens… heb je wel eens van een ‘vistrap’ gehoord?

 

De Bakelse Beemden is een landgoed van 76 ha gelegen aan weerszijden van de Bakelse Aa. Het gebied bevindt zich in de gemeente Helmond, ten noorden van de wijk Dierdonk.

Het gebied bestaat deels uit naaldhoutaanplant terwijl op vochtiger gedeelten ook broekbos en populierenaanplant op rabatten is te vinden. Hier groeit onder meer dalkruid en grote keverorchis.

Centraal in het landgoed staat een rij 30 meter hoge mammoetbomen.

Door het gebied lopen ook enkele oude eiken- en beukenlanen. In de bermen van de doorgaande eikenlaan groeit massaal de wespenorchis.

Dit gebied is eigendom geweest van AMEV, een verzekeringsmaatschappij. Tegenwoordig vindt in dit gebied natuurontwikkeling plaats. De zuidelijk gelegen Dierdonkse Beemden zijn in de jaren ’80 van de 20e eeuw volgebouwd. De Bakelse Beemden zijn nu een buffergebied tussen de stad Helmond en het omringende buitengebied.

20180603 Bakelse Beemden,rijen bomen (2)

Bakelse Aa Het beekdal van de Bakelse Aa ligt ten noordoosten van Helmond. De Bakelse Aa wordt gevormd na samenkomst van de Kaweise Loop, de Vlier en de Oude Aa, en stroomt voordat ze uitmondt in de Zuid-Willemsvaart door het landgoed Bakelse Beemden. Van oorsprong is de Bakelse Aa een kronkelende beek. Door de jaren heen is de beek echter rechtgetrokken om de snelheid van de waterafvoer te vergroten. Bij veel neerslag en hoge waterstanden zorgt dit voor problemen benedenstrooms, in droge periodes is het water te snel weg wat met name voor de landbouw ongunstig kan zijn.

Door de herinrichting van het beekdal in 2014 wordt het water langer vastgehouden in het gebied. Zo kan wateroverlast worden voorkomen en is in tijden van droogte voldoende water beschikbaar. Door de aanleg van een ecologische verbindingszone (EVZ) kunnen planten en dieren andere natuurgebieden bereiken. Doelsoorten zijn onder andere de das, kamsalamander, vlinders en libellen. ‘Vistrappen’ maken het mogelijk dat vissen zoals riviergrondel, bermpje en winde kunnen passeren. Door de herinrichting is ook voor natuurliefhebbers een aantrekkelijk gebied ontstaan.

 

Meer info? Neem contact op met Anne Regts tel. 0492-477392 of ivnhelmond@gmail.com

Wil je wat meer weten over het IVN kijk dan op de site www.ivn.nl/helmond

20180603 Overzicht Bakelse Beemden

 

 

76 totaal aantal vertoningen, 5 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *