Peel Duurzaam Gezond is een door 12 organisaties in zorg en welzijn genomen initiatief, dat zich inzet voor een vitale en gezonde Peelregio. Mensen van jong tot oud worden gestimuleerd om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid. Binnen een veranderend zorglandschap maakt Peel Duurzaam Gezond zich sterk voor een regionale aanpak van zorg en welzijn.

Er wordt hierbij gestreefd naar een goed leven voor iedereen, waaraan inwoners én professionals rond zorg en welzijn samen willen werken. De focus ligt op preventie, door een gezonde levensstijl te bevorderen wordt er gewerkt aan het proactief voorkomen van ziekte. Peel Duurzaam Gezond heeft een brede en positieve kijk op gezondheid, in plaats van het behandelen van ziekten wordt gezondheid juist bevorderd. Er wordt daarbij uitgegaan van een positieve gezondheid: kijken naar wat je kan, je aanpassen aan wat je niet kan en daarmee zo zelfstandig mogelijk leven. Zodat er steeds minder passieve zorgvragers en steeds meer actief betrokken burgers zijn, die kansen en mogelijkheden benutten.

Het onderlinge contact binnen de twaalf betrokken zorg- en welzijnsorganisaties is binnen Peel Duurzaam Gezond verschoven van concurrentie naar coöperatie, waarbij zorg gecombineerd wordt met wonen, werk, onderwijs, voeding, techniek en beweging. Er worden samenwerkingsverbanden gezocht met alle inwoners uit de Peel. Met de wijk, de school, het werk en de buren. Met vrienden, familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Met gemeenten, bedrijven en onderwijs. Iedereen is welkom!

Hoe en wat gaat Peel Duurzaam Gezond dan doen? Peel Duurzaam Gezond brengt bestaande initiatieven in kaart. Kennis en ervaring worden gedeeld, nieuwe initiatieven worden gestimuleerd en ondersteund bij de uitvoering ervan.

Een mooi voorbeeld van een Peel Duurzaam Gezond initiatief waren de twee ‘Wat de pot schaft’ avonden, waarbij Ditisonzewijk een kijkje mocht nemen. Op de locaties de Pannehoeve (Zorgboog) te Helmond en Vreekwijk (Bijzonder Jeugdwerk) te Deurne werd door de samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties een dialoog aangegaan met raadsleden van de Peelgemeenten. Steeds meer verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn ligt inmiddels immers bij de gemeenten, waardoor ook voor gemeenteraadsleden hierbij een belangrijke rol is weggelegd. Onder een bescheiden hapje en drankje (‘Wat de pot schaft’) werd er per tafel over verschillende maatschappelijke thema’s (o.a. dementie, armoede, eenzaamheid, middelengebruik, leefstijl) van gedachten gewisseld. Twee bijzondere avonden, waarbij soms flink gediscussieerd werd, maar waarbij vooral nader tot elkaar werd gekomen.

Logo PDG

4,709 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *