PIT-acties in Helmond en Laarbeek leiden tot nadere onderzoeken

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft vrijdag 28 juni vier locaties in Helmond en een locatie in de gemeente Laarbeek bezocht.  De controles geven zeker aanleiding tot nadere onderzoeken van alle bezochte locaties.

Helmond

Het PIT-team bezocht in de middag drie locaties in Helmond om inzicht te krijgen in de aard van de activiteiten die op het adres werden uitgevoerd. Op basis van de verzamelde gegevens wordt nagegaan of de activiteiten passen binnen het bestemmingsplan. Op een locatie heeft de Belastingdienst gegevens verzameld.

In de avond werd een vierde locatie in Helmond bezocht, waar mogelijk sprake is van overtredingen rondom salarissen en werktijden  en sociale zekerheidsfraude. Verder wordt nader onderzoek gedaan naar adresfraude en de bouwkundige staat van het pand.

Laarbeek

In de vooravond werd een pand in de gemeente Laarbeek opnieuw bezocht door het PIT. De bevindingen hier geven aanleiding tot een nader onderzoek naar mogelijke overtredingen van de Wet minimumloon (WML), Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en de arbeidstijdenwet (ATW). Ook werden in het pand vreemdelingen aangetroffen waarvan onduidelijk is of deze een verblijfsrecht hebben. Ook dat vergt nader onderzoek.

De  brandveiligheid van het pand was niet op orde en het is mogelijk dat er drank wordt geschonken zonder dat daarvoor een vergunning is.

Samen misstanden aanpakken met handhaving en zorg

Bij de actie waren, naast de gemeenten Helmond en Laarbeek, ook de politie, de Belastingdienst, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, Senzer,  de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en de vreemdelingenpolitie (AVIM) betrokken.

PIT

Onder de regie van het Peelland Interventie Team zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Handhaving

Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze zaak. Als het vermoeden bestaat dat een eigenaar zich niet aan de regels houdt, neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om daarop te controleren. Dit in het belang van de omgeving, maar ook in het belang van diegenen die er verblijven. Het handhavingsbeleid dat daarvoor is vastgesteld wordt onder andere uitgevoerd is samenwerking met meerdere partijen. “De aanpak van criminaliteit en ondermijning is een continu proces. We blijven deze strijd voeren en grijpen in als er iets niet in de haak is. Ook de maatschappij heeft een signalerende rol. Mensen kunnen zich bewust zijn van wat er zich in hun omgeving afspeelt en melden bij de politie als ze het gevoel hebben dat er iets niet klopt”, aldus burgemeester Van der Meijden van de gemeente Laarbeek. “Alerte burgers helpen om de samenleving leefbaar te houden.”

Informatie en tips

Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

380 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *