Plannen voor musea Helmond

College van Burgemeester en wethouders onderzoekt de mogelijkheden van het voormalige Van Gend en Loos gebouw voor de herhuisvesting van het EDAH museum, Orgelmuseum en de accordeoncollectie.

Op 19 juni heeft het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Helmond de gemeenteraad geïnformeerd over twee actuele zaken rondom de Helmondse (museale) collecties en musea: Haalbaarheidsonderzoek Graveerderijgebouw en een alternatief plan voor de herhuisvesting van het EDAH Museum, Orgelmuseum en accordeoncollectie .

Op 4 juli 2017 is besloten om een (verkennend) onderzoek te doen naar de mogelijkheden om in een leegstaande pand op het Vlisco-terrein (de voormalige Graveerderij) een aantal museale collecties onder te brengen. Het gaat om de collecties van het EDAH Museum, Orgelmuseum, collectie accordeons Arie Willems, Stg. Fentener van Vlissingen (Vlisco), Industrieel Atrium (Stg. Industrieel Erfgoed Helmond), HomeComputerMuseum en de Helmondse archeologische collectie. Onderzoeksbureau BMC heeft dit onderzoek uitgevoerd. Inhoudelijk ziet B&W de meerwaarde van de gepresenteerde visie. Zij verwachten dat de jaarlijkse lasten minimaal € 1 miljoen per jaar zullen bedragen. Ook denken zij dat er een realistisch alternatief mogelijk is, tegen aanzienlijk lagere kosten. B&W kiest er daarom voor om niet te investeren in het gebouw Graveerderij. Dit betekent overigens niet dat zij niet mee willen werken aan een ontwikkeling in de Graveerderij. Indien de markt dit initiatief oppakt is een eenmalige bijdrage vanuit de gemeente denkbaar.

Er is ook een alternatief plan voor de herhuisvesting van het EDAH Museum, Orgelmuseum en de accordeoncollectie. Het EDAH Museum en de Gaviolizaal (orgels en accordeons) moeten voor het eind van 2018 verhuizen als gevolg van de ontwikkeling van respectievelijk Oranjekade en De Waart. B&W onderzoekt op dit moment de mogelijkheden van het voormalige Van Gend en Loos-gebouw nabij het station. Mogelijk is deze locatie passend en geschikt te maken voor beide collecties, waarbij de kosten naar verwachting aanzienlijk lager uitvallen dan bij het gebouw Graveerderij. Daarnaast heeft de vestiging van de musea een positieve invloed op de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en de levendigheid van het gebied tussen station en Cacaofabriek.  Zowel het EDAH Museum als het Orgelmuseum staan positief ten opzichte van herhuisvesting op deze locatie. De eigenaar van de accordeons beraadt zich nog over de toekomst.

B&W streven ernaar om de herhuisvesting nog dit jaar te realiseren zodat geen tussentijdse opslag van collecties nodig is. Omdat er nog geen zekerheid is over dit plan bekijken ze tegelijk andere opties. Ze streven ernaar om na de zomer een compleet voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

De andere collecties die betrokken waren bij het Graveerderijgebouw verhuizen voorlopig niet. B&W is voornemens om de aan stichting Industrieel Erfgoed opgelegde bezuiniging van € 10.000,- terug te draaien. Dit omdat de bezuiniging het voortbestaan van het Industrieel Atrium bedreigt. Met de andere musea gaan zij (op termijn) in gesprek over hun toekomstplannen en op welke wijze de gemeente ze daarbij kan ondersteunen.

1,310 totaal aantal vertoningen, 4 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *