Plannen voor een nieuw Huis voor de Stad Helmond

Wat is het primaire doel van het programma ‘toekomstgericht werken’?
Het is belangrijk dat ons stadskantoor in de toekomst veel meer toegankelijk is voor onze inwoners en partners. Het moet een Huis voor de Stad worden. Nu al zien we dat inwoners en groepen in de samenleving in allerlei samenwerkingsverbanden steeds meer met de gemeente participeren om plannen te maken die hun eigen leefomgeving betreffen. Dat gaan we in de toekomst steeds vaker zien. Daar hoort een Huis voor de Stad bij waar inwoners, partners en ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten, waar ze met elkaar in gesprek kunnen en waar ze efficiënt kunnen samenwerken.

Voldoet de huidige huisvesting dan niet meer?
Nee, de huidige vier locaties voldoen niet meer aan de huidige en toekomstige normen van een modern stadskantoor of voor een Huis voor de Stad.

Waarom niet?
De meeste werkplekken dateren uit de jaren tachtig. Ze zijn verouderd, nodigen niet uit tot samenwerken, zijn niet duurzaam en flexibel ingericht en ze zijn onvoldoende geschikt om partners en inwoners te ontvangen. Ook is groot onderhoud nodig. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn fors terwijl de functionaliteit van het gebouw er niet beter van wordt. Dat zou zoiets zijn als investeren in een totaal nieuwe motor voor een oude krakkemikkige auto. Daarnaast werken onze ambtenaren momenteel op vier verschillende vestigingen, wat inefficiënt is en onnodig veel geld kost.

Welke uitgangspunten zijn er om te komen tot een nieuw Huis voor de Stad?
We streven naar een stadskantoor dat voldoet aan de moderne eisen op het gebied van ‘flexibiliteit’ en ‘duurzaamheid’ en dat dus tegelijkertijd kan fungeren als Huis voor de Stad. Uitgangspunten zijn onder andere het reduceren van het aantal locaties en het komen tot een ‘budgetneutraal plaatje’.

Budgetneutraal… hoe dan?
In de basis is dat eenvoudig. We hebben nu vier locaties. We betalen dus ook vier keer kapitaallasten (o.a. afschrijvingen) en exploitatiekosten (o.a. onderhoud en energie). Als we locaties kunnen verkopen, dan genereren we daar enerzijds geld mee en anderzijds vervallen de terugkerende kosten van deze afgestoten gebouwen. De financiële middelen die hiermee vrijkomen kunnen aangewend worden voor het realiseren van een eigentijds en duurzaam ‘Huis voor de Stad’ waarin we tegelijkertijd alle medewerkers kunnen huisvesten. Zo slaan we eigenlijk twee vliegen in één klap.

Wat zijn nu concreet de volgende stappen?
Voordat er überhaupt concrete plannen of ontwerpen kunnen worden gemaakt voor een nieuw Huis voor de Stad is het belangrijk om eerst duidelijkheid te hebben over de locatie. Belangrijk daarbij is de toekomst van Boscotondo. We onderzoeken wat de financiële impact is als we Boscotondo (deels) behouden of als we het geheel afstoten. De bevindingen van deze onderzoeken worden op 10 september aan de Raad voorgelegd. Op dat moment wordt aan de Raad gevraagd of zij Boscotondo wil afstoten en of zij het nieuwe Huis voor de Stad wil ontwikkelen op de huidige locatie van het Stadskantoor.

Daarna kan een gespecialiseerd team aan de slag en wordt toegewerkt naar concrete ontwerpen. In deze fase betrekken wij onze inwoners intensief bij de nadere uitwerking van de plannen. Inwoners wordt dan onder andere gevraagd om mee te denken over de functionaliteiten van het gebouw, inrichting en openingstijden.

gemeente-logo

667 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *