Positieve actie voor obstakel ecologische verbindingszone goorloop

Zaterdagochtend 8 september is de officiële opening van Park Goorloop. Tijdens de IVN wandeling van zondag 2 september werd al verteld dat de gemeente Helmond veel geld heeft gestoken in het meanderen van de Goorloop en om er voor te zorgen dat dit gebied een ecologische verbindingszone wordt van het Groot Goor naar de Warande. Anne Regts vertelde toen dat er nog een obstakel is, namelijk de duiker onder het spoor. De Meedenkgroep vindt dit een gemiste kans dat, ondanks de investering van vele miljoenen euro’s, er nu twee delen zijn die niet met elkaar verbonden zijn. Zij hebben daarom een, positief bedoelde, actie bedacht, die ze hieronder toelichten.

Gedurende de laatste jaren zijn kosten noch moeite gespaard om een natuurpark aan te leggen in Helmond West, met aan weerszijde van de Goorloop een ecologische verbindingszone. Deze zone verbindt de natuurgebieden Groot Goor en Warande / Croy met elkaar, ter bevordering van groter leefgebied voor flora en fauna. Zo’n ecologische zone is tamelijk uniek omdat deze dwars door bewoond gebied gaat. Het budget voor het hele project bedroeg ruim 17 miljoen Euro, met bijdragen van provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, het Rijk en de gemeente Helmond.
Het grootste deel van dit budget was nodig om 7 zogenaamde ecoducten aan te leggen: onder de Pres. Rooseveltlaan, 2x Europaweg, Mierloseweg, Arbergstraat, Houtse Parallelweg en Heeklaan. De betonnen duiker onder de spoorlijn bleef zoals deze er al sinds 1947 ligt, als  barrière de ecologische verbindingszone in twee helften delend. Deze duiker maakt het kostbare ecoductenproject tot een karikatuur; een gemiste kans tot nu toe.

Het project startte in 2010 als bouwsteen van het Wijkontwikkelingsprogramma Helmond West. Op verzoek van de gemeente fungeerde een Meedenkgroep van wijkbewoners als klankbordgroep, tijdens de voorbereiding en uitvoering van het project.

In de laatste bijeenkomst met medewerkers van de gemeente (april 2018) heeft de Meedenkgroep voor de zoveelste keer gewezen op de noodzaak tot het aanleggen van een verbindingszone in de duiker onder de spoorlijn; dat deze oplossing gerealiseerd moet zijn vóór de officiële opening van het Park. Het plan om deze duiker te voorzien van “loopplanken t.b.v. een veilige oversteek van kleine dieren” staat overigens in het gemeentelijke Jaarprogramma Helmond West 2017 / 2018.

Wij als actieve leden van de Meedenkgroep betreuren het, dat de betrokken partijen niet in staat waren (vanaf 2010) overeenstemming te krijgen over een creatieve en doeltreffende oplossing voor deze duiker van Prorail. Daarom vragen wij –op persoonlijke titel- met een ludieke actie alsnog aandacht voor het oplossen van dit relatief simpele probleem.
Boven de duiker (zijde Speeltuin) hangt nu een spandoek met de volgende tekst:

Lieve  diertjes (wezel, bunzing, Goorloopmuis, enzovoorts), Helaas stopt hier jullie wandeltocht langs de Goorloop. Jullie willen natuurlijk graag verder tippelen, met droge pootjes door deze duiker, naar ’t Goor en terug naar Croy……..  Dus Prorail, Waterschap en gemeente Helmond: Zorg snel voor een creatieve doelmatige doorgang hier. Maak van dit unieke duurzame project, met zeven dure ecopassages, geen karikatuur.

En voor de duiker ligt in het water het Dieren Veerpont aangemeerd, om de “lieve diertjes” naar de andere kant van de duiker te brengen. De gepensioneerde veermannen hopen dat hun veerpont snel overbodig zal zijn!


Het cursieve deel van dit bericht is een persbericht van Leo Litjens en Wim Raaijmakers, beiden van begin af aan betrokken bij project Goorlooppark.

1,660 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *