Project Natuurlijk buiten spelen start in Mierlo-Hout

Dit plan werd door de gemeente gepresenteerd op de bijeenkomst. Het plan wordt nog aangepast op basis van de gemaakte opmerkingen en ideeën van de aanwezige bewoners.

In Mierlo-Hout start de gemeente Helmond de pilot voor Natuurlijk Buitenspelen

In wijkhuis De Geseldonk werd donderdag 11 oktober een presentatie gegeven over de pilot in Mierlo-Hout betreffende het project ‘Natuurlijk buiten spelen’. De avond werd zeer druk bezocht en er was veel inbreng van de inwoners van verschillende wijken. De presentatie werd verzorgd door beleidsmedewerker Joke Polak en Cathalijne Dortmans. Dennis Riswick vertelde over het onderhoud van de speeltoestellen.

Het beleidsplan gaat niet alleen over de speeltoestellen in de wijk maar ook over speelbeleid, dus gewoon buiten spelen. De pilot is in Mierlo-Hout en wordt later verspreid over de andere wijken in Helmond. Voor alle wijken wordt een afzonderlijk speelplan gemaakt. Daarna komt er een plan 2020-2030 voor een meerjarenbeleidsplan.

Na een rondgang door de buurt blijkt dat sommige speelplekken dringend aan vervanging, renovatie en onderhoud toe zijn. In 2019 worden een aantal urgente plekken aangepakt.

Het is duidelijk dat buitenspelen heel belangrijk is. Aan de spelende kinderen is gevraagd wat zij van de speelplekken vinden:  gebleken is dat de kinderen de speelplekken saai vinden en ze zijn doorgaans ingericht voor kinderen van dezelfde leeftijd. Tijdens de voorbereidingen wordt er juist aan de kinderen gevraagd hun mening te geven over hoe hun speelplekken eruit moeten zien. De speelplekken worden dus aangepast: grotere speelplekken en wel minder kleinere speelplekken in de wijk. ‘We willen alle inwoners uitnodigen buiten te bewegen, te ontdekken en te ontmoeten en daarvoor een aantrekkelijke speelomgeving aan te bieden,’ vertelt Joke Polak over het beleid. Het betekent voor Mierlo-Hout dat er een vervangingswaarde van 350.000 euro is.

Hoe gaan ze het beoogde doel bereiken?

De bedoeling is dat er centrale speel- en sportplekken komen en dat de diversiteit van het speel- en sportaanbod wordt verbreed. Het maken van speel- en beweegroutes en door samenwerking met voorzieningen (schoolpleinen) en verenigingen. Bewegen op de stoep en in het groen, juist spelen op straat. Voornamelijk in de groengebieden waar kinderen ook gewoon vies mogen worden

Samen bedenken wat wenselijk is voor de wijk

Na de PowerPointpresentatie en de uitleg hierover, werd gevraagd aan de aanwezigen om boven de plattegrond van Mierlo-Hout aan te geven, wat de wensen zijn ten opzichte van de speelplekken. ‘Deel uw ideeën met ons, over de rol van de schoolpleinen, natuurlijk spelen, sporten en bewegen speelplekken en pleintjes’

Binnen één minuut staat de eerste tip al op papier: creëer bankjes aan de start van de reeds in Mierlo-Hout aanwezige beweegroutes. Er wordt volop geschreven op de reactieformulieren, waar de beleidsmedewerkers dan weer mee aan de slag kunnen.

Er was een afvaardiging van de wijk Ashorst die zelfs handtekeningen had opgehaald om verandering van de speelgelegenheid in hun wijk.

De buurtbewoners worden vanaf 2019 benaderd en uitnodigen om mee te denken over de specifieke plek in hun plek. Zij krijgen hierover bericht.

De plekken die als eerst in 2019 worden aangepakt zijn de speelplekken in de wijk Kroon-Krollaan waarna in 2020 en de volgende jaren de andere speelplekken volgen.

Het gewone onderhoud blijft natuurlijk nog gewoon doorgaan, om de veiligheid van de speelplekken te waarborgen.

Wilt u op de hoogte blijven kijk dan op de website www.helmond.nl/speelruimte. Uw inbreng wordt op prijs gesteld.

 

1,306 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *