Publiekswandeling door het IVN in de nieuwe Goorloop

Ga je mee kijken hoe de natuurontwikkeling zich voortzet in de Nieuwe Goorloop?

Een mooie publiekswandeling van IVN Helmond op Zondag 2 september.

Je bent van harte welkom om deze Zondag mee te lopen langs de Goorloop Zuid. We verzamelen om 14.00 uur op de parkeerplaats aan het Weth. Van Deutekomplein in Mierlo Hout (voor navigatie aanhouden:  Weth. Van Deutekomplein 55, 5706 TJ Helmond). Deelname is gratis. Opgave vooraf niet nodig. De tocht is ongeveer 4 kilometer.

Waarom duiden we dit gebied van de Goorloop Zuid hier nu aan als de Nieuwe Goorloop?

In dit gebied is de laatste jaren veel, heel veel veranderd.

-Zo is enkele jaren geleden de reconstructie voltooid van de Goorloop tussen de Heeklaan en het Coovels Bos.

-Daarnaast is de Goorloop een ecologische verbindingszone geworden, waardoor dieren van het ene naar het andere natuurgebied kunnen trekken en planten zich vrijer kunnen verspreiden.

-En bovendien heeft ook beekherstel plaats gevonden:

De gewenste stroomsnelheid en de natuurlijke beekoevers zijn weer teruggebracht. Hierdoor is een groter overgangsgebied tussen nat en droog ontstaan. Dit is voor zowel dieren als planten een gunstige ontwikkeling.

-Tenslotte zijn er nog enkele poelen gegraven om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor verschillende dieren.

Wat is er tegenwoordig zoal aan leven in en rondom de Goorloop te zien?

In deze beek komen vissoorten als het bermpje, de winde, kopvoorn en riviergrondel voor en ook de kleine modderkruiper.

De doelsoorten voor de ecologische verbindingszone zijn de kamsalamander, struweelvogels, ijsvogel en kleine en grote modderkruiper.

Meeliftende soorten zijn andere amfibieën als de bastaardkikker en kleine watersalamander en libellen als weidebeekjuffer en blauwe glazenmaker. Daarnaast profiteren ook kleine zoogdieren zoals muizen, waterspitsmuizen en marterachtigen, zoals de bunzing, van de verbindingszone.

We volgen tijdens deze wandeling het traject van de vernieuwde beek  en omdat onze IVN-gidsen een boel vertellen over wat je daar ter plekke ziet, krijg je een goed beeld van de schitterende natuurontwikkeling.

Als IVN vinden wij het fijn dat we steeds weer nieuwe gezichten zien bij onze natuurwandelingen. Heb je zin om deze keer ook mee te gaan?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anne Regts tel. 0492-477392

Meer informatie over het IVN vind je op de site www.ivn.nl/afdeling/helmond

298 totaal aantal vertoningen, 4 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *