Realiseer ook jouw duurzame idee voor Helmond met behulp van het duurzaamheidsfonds!

Duurzaamheidsfonds, subsidie voor duurzame initiatieven

Heeft u een concreet plan dat bijdraagt aan een klimaatneutraal Helmond? Dan kunt u een beroep doen op het duurzaamheidsfonds. U kunt dan een financiële bijdrage krijgen tot maximaal €50.000 om uw plan te realiseren. De totale omvang van het duurzaamheidsfonds is €500.000. Honorering van aanvragen gebeurt in volgorde van indiening, totdat het totale budget op is.

Voorbeelden van initiatieven die een bijdrage uit het duurzaamheidsfonds hebben gekregen:

 • Pop-up Store voor duurzame mode (Groen4Life en ROC Ter Aa)
 • Duurzaamheid Café Helmond
 • Aanleg biodiversiteitsveld (Manders Totaal)
 • Verduurzamen nieuwbouw speeltuin Helmond-West

Formulieren

Voorwaarden

Bewoners, bedrijven en instellingen komen in aanmerking voor de subsidie als:

 • Het project het algemeen belang behartigt en betrekking heeft op de doelstelling ‘Helmond Klimaatneutraal in 2035’
 • Het project betrekking heeft op de duurzaamheidskapitalen ‘people’, ‘planet’, ‘profit’
 • Het project geen primair commercieel belang heeft
 • Het project realiseerbaar is binnen de programmaperiode 2016-2020
 • Het project als voorbeeldfunctie dient en elders gerealiseerd of gekopieerd kan worden. Kennis en ervaringen worden gedeeld op de website van ‘Alle lichten op groen’
 • Er sprake is van cofinanciering door derden:
  • Bij aanvragen tussen  € 1.000,- en € 5.000,- is er sprake van ten minste 25% cofinanciering
  • Bij aanvragen tussen € 5.000,- en € 25.000,- is er sprake van ten minste 50% cofinanciering
  • Bij aanvragen van meer dan € 25.000,- is sprake van ten minste 75% cofinanciering

Aanpak

Wilt u in aanmerking komen voor de subsidie, maak dan gebruik van bovenstaand aanvraagformulier. Op dit formulier kunt u uw idee verder toelichten, zodat wij kunnen toetsen of het ook daadwerkelijk voldoet aan de gestelde criteria. U kunt het ingevulde formulier mailen naar gemeente@helmond.nl. De gemeente toetst alle aanvragen aan de hand van de nadere subsidieregels. Deze kunt u raadplegen bij ‘Meer informatie’.

Termijn

Nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend, krijgt u binnen 6 weken (voor bedragen tot €25.000,-) of binnen 8 weken (voor bedragen tussen €25.000,- en € 50.000,-) bericht of de subsidie wordt verleend. In sommige gevallen kan deze periode eenmaal met 4 weken worden verlengd.

Meer informatie

1,279 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *