Senioren Brandevoort Bedankt

senioren1Zo dat was me het jaartje wel voor de senioren. Van alle kanten kwamen de veranderingen op hen af en dat waren lang niet allemaal goede berichten. Er is veel over geschreven en gepraat. Als een ding duidelijk is geworden is het wel dat de ouderen, door het feit dat ze onvoldoende georganiseerd zijn, regelmatig het kind van de rekening zijn. Of het nu de zorg is, de belastingen, de zorgverzekeringen, de eigen bijdrage, de pensioenen en ga zo maar door. Er wordt bewust een onjuist beeld geschapen van ouderen. Deze zouden over ruime middelen beschikken, meerder keren per jaar langer of korter op vakantie gaan, meerdere huizen bezitten en een belangrijke oorzaak zijn van de stijging van de kosten in de zorg. Ook wordt het beeld geschapen dat ouderen de financiële toekomst van jongeren nadelig beïnvloeden. Hierbij wordt dan vergeten dat veel ouderen hun kinderen financieel hebben geholpen en vaak nog helpen. Dat er veel ouderen zijn die alleen maar over een AOW beschikken of een AOW hebben met een klein aanvullend pensioen wordt gemakshalve over het hoofd gezien. Laat duidelijk zijn, ouderen zijn geen klagers of zeurpieten maar mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt en minstens respect daarvoor verdienen. Men dient van hun inkomen af te blijven, of om met de worden van de premier te spreken “daar moeten ze met hun poten vanaf blijven” Ooit is afgesproken dat pensioenen waardevast zouden zijn en nu worden alle mogelijke kunstmatige berekeningen en ratio’s uit de kast gehaald om de sloop van de pensioenen te verklaren en te verdedigen. Ouderenbonden en vele belangenorganisaties zijn in toenemende mate bezig met deze onderwerpen en we wensen hen veel succes met het stoppen van deze senioronvriendelijke trend. Voor ons ligt een nieuw jaar waarin we als ouderen kritisch zullen volgen welke veranderingen en eventuele verslechteringen over ons uit zullen worden gestort en waar mogelijk actie ondernemen.
Dit voor wat het landelijke beeld en de landelijke politiek betreft.
Helmond - BrandevoortIn Brandevoort zijn we het afgelopen jaar goed bezig geweest en hebben op diverse terreinen ons steentje bijgedragen. Om er enkele te noemen. De Kunstkamer is mede door inzet van de senioren een succes geworden, de vlaggen worden zeer correct bij de diverse gelegenheden gehesen en gestreken, de rondleidingen zijn een succes en nemen in aantal en qua omvang toe. We hebben een bijdrage geleverd aan de discussie rondom de te ontwikkelen buurtapp en deelgenomen aan een enquête van het Eindhovens Dagblad over de zorg. Bij veel diensten en activiteiten in Brandevoort spelen de senioren een belangrijke rol. Ook het komende jaar zal dit het geval zijn. Er loopt een discussie over huisvesting voor senioren in het kader van het langer thuis kunnen blijven wonen.
Dit zal in 2016 een vervolg krijgen. Er is gewerkt aan de uitvoering van diverse zaken, die in het Wijkactieplan door de senioren zijn omarmd. Ook dit jaar zal daar verder aan worden gewerkt. Een goed initiatief is inmiddels opgestart en wel een koffieochtend in het Palladium voor diegenen die interesse hebben. Een prachtige mogelijkheid om met andere mensen, ouderen en jongeren in contact te komen en op die wijze eenzaamheid te voorkomen. Laat duidelijk zijn, in onze wijk hoeft men niet eenzaam te zijn als men het niet wil. Mensen die behoefte hebben aan bezoek of simpelweg een praatje mogen zich melden. We zullen deze maand binnen de Senioren Brandevoort afstemmen waar en bij wie dit kan en er in de volgende uitgave van de BC op terugkomen. We stellen vast dat de samenleving steeds meer de digitale snelweg gebruikt voor de communicatie naar de mensen. Hierdoor komen mogelijk ouderen in de problemen, omdat men niet over kennis of ervaring in deze beschikt. Diegenen, die behoefte hebben aan instructie hoe om te gaan met computer of tablet, kunnen zich melden bij samensteller, deze zal dan zorgdragen voor verdere begeleiding hierbij door de Computerclub of de afdeling St.Lucia van KBO-Brabant. We zouden graag meer senioren verwelkomen in onze groep om zo nog meer en betere ideeën te kunnen bedenken en uitvoeren in het belang van onze prachtige wijk.
Laten we het jaar goed beginnen en actief deelnemen aan activiteiten en gebeurtenissen die in onze wijk plaatsvinden. Op diverse terreinen is nog behoefte aan mensen die over tijd en kennis beschikken en die deze in willen zetten voor Brandevoort waar het goed leven is.

4,144 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *