Werkzaamheden Havenpark van start

Werkzaamheden Havenpark van start
Aannemer Mourik Groot-Ammers legt nieuw park aan De schop gaat in de grond in het Havenpark. Vanaf week 18 gaat aannemer Mourik Groot-Ammers aan de slag. Op 21 mei vindt de formele starthandeling…Lees verder >

VN Inclusie verdrag: Omdat iedereen wil mee doen

Iedereen mag meedoen Dinsdagavond 16 april was er in Gemeenschapshuis De Geseldonk een bijeenkomst van Gemeente Helmond over de implementatie van het VN verdrag betreffende de inclusie van mensen met een beperking. In kort begrijpelijk Nederlands: Iedereen wil toch meedoen! Hoe maken we het mogelijk dat iedereen kan deelnemen aan onze samenleving? Ook de mensen die een beperking hebben? VN verdrag Vanuit de Verenigde Naties is er een verdrag opgesteld om duidelijk te maken hoe we samen om gaan met mensen die een beperking hebben en die toch deel willen nemen aan de…Lees verder >

Preventieve bestrijding eikenprocessierupsen

Preventieve bestrijding eikenprocessierupsen
De gemeente bestrijdt al jaren de overlast, die door eikenprocessierupsen wordt veroorzaakt. Ook dit jaar worden in alle wijken eikenbomen preventief bespoten. Omdat de plaag vorig jaar groot was, bestrijden we de rups…Lees verder >

Uitstel van maatregelen hoogspanningsleidingen Brandevoort

Door de wijk Brandevoort lopen bovengrondse hoogspanningsleidingen. Deze leidingen geven elektromagnetische straling af. De hoeveelheid te meten straling is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid stroom die door de kabel gaat. In de periode t/m 2012 zijn er door de gemeente Helmond aanpassingen uitgevoerd aan het hoogspanningsnet om te voorkomen dat woningen binnen de voorkeursnorm van de Gezondheidsraad van 0,4 microtesla zone zouden vallen. In de brief aan de gemeenteraad op 11 juli 2016 heeft het college aangegeven dat alle maatregelen gereed zouden zijn in 2019. Nu is het inmiddels bekend geworden dat, op…Lees verder >

Podiumbijeenkomst VN verdrag handicap

Podiumbijeenkomst VN verdrag handicap
Dinsdag 16 april houdt de gemeenteraad een podiumbijeenkomst over het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. In dit verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen…Lees verder >

Sluiting woning

Sluiting woning
De burgemeester van Helmond heeft op vrijdag 5 april een woning aan de Drebbelstraat voor 3 maanden gesloten. In de woning is een hoeveelheid drugs aangetroffen die boven de norm voor eigen gebruik…Lees verder >

Verbreding A67 tot aan Asten noodzakelijk

Verbreding A67 tot aan Asten noodzakelijk
Een duidelijk perspectief op een verdere verbreding van de A67 door nú een studie te starten naar verbreding van het gedeelte Geldrop-Asten. Dat is waar de gemeenten Helmond, Asten, Deurne en Someren en…Lees verder >