Door de wijk Brandevoort lopen bovengrondse hoogspanningsleidingen. Deze leidingen geven elektromagnetische straling af. De hoeveelheid te meten straling is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid stroom die door de kabel gaat. In de periode t/m 2012 zijn er door de gemeente Helmond aanpassingen uitgevoerd aan het hoogspanningsnet om te voorkomen dat woningen binnen de voorkeursnorm van de Gezondheidsraad van 0,4 microtesla zone zouden vallen. In de brief aan de gemeenteraad op 11 juli 2016 heeft het college aangegeven dat alle maatregelen gereed zouden zijn in 2019. Nu is het inmiddels bekend geworden dat, op basis van de nu voorliggende informatie, er vertraging kan oplopen in de uitvoering.

Er zijn meerdere onderzoeken gedaan om helder te krijgen in welke mate elektromagnetische straling van hoogspanningsleidingen de gezondheid van omwonenden kan beïnvloeden. De conclusies van deze onderzoeken zijn niet eenduidig. Toch adviseert de Nederlandse overheid om geen nieuw te bouwen woningen te realiseren binnen een magneetveldzone van 0,4 microtesla. De gemeente Helmond volgt dit landelijke beleid. Dit betekent dat bij maximale belasting van het hoogspanningsnet een zone van 75 meter van de leidingen moet worden gehanteerd om in alle gevallen te voldoen aan aanbevelingen.

Er zijn aanwijzingen dat de minister in mei een brief aan de Tweede Kamer gaat sturen met daarin antwoord op de vraag of er een nieuwe aanpassing komt van de magneetveldrichtlijnen. Het is nog onbekend of deze richtlijnen opnieuw worden aangepast. De gemeente Helmond wil de laatste gegevens betrekken bij de gesprekken die zij met netwerkbeheerder TenneT gaat plegen, voordat definitief wordt overeengekomen welke maatregelen mogelijk zijn om de magneetveldzone minder breed te maken. Het college van Burgemeester en Wethouders wacht dan ook liever de brief van de minister af voordat zij besluiten neemt over de definitieve maatregelen. Dit betekent dat de eerdergenoemde toezegging in de raadsinformatiebrief van 11 juli 2016, namelijk dat alle maatregelen gereed zijn in 2019, op basis van de nu voorliggende informatie moeten worden bijgesteld.

De inwoners en toekomstige inwoners van Brandevoort worden op 13 juni geïnformeerd door het college. De gemeenteraad wordt een dag eerder op de hoogte gesteld.

 

 

415 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *