De regio Brainport staat volop in de belangstelling. Met een economische groei van 5% behoren we ook internationaal tot de koplopers. Tot 2030 hebben we in onze regio 120.000 nieuwe techneuten nodig. Dat betreft niet alleen hoger opgeleiden maar juist ook mbo geschoolden. Omdat in de technische sector de meeste arbeidskansen liggen is het voor de economische ontwikkeling van ons land en onze regio erg belangrijk dat de jeugd geïnteresseerd raakt in de techniek. Mede hierom hebben de nieuwe coalitiepartijen in het coalitieakkoord besloten om jaarlijks € 35.000 te investeren in de Dutch Technology Week (DTW) en de Dutch Design Week (DDW).

620300 vvd siteHelmond kent een lange traditie waar het gaat om het stimuleren van techniek in de relatie tot onderwijs en arbeidsmarkt. Vanuit de reguliere begroting wil de gemeente middels een driejarige programma (2016-2018) per jaar € 80.000 uitgeven voor de uitvoering van het ‘Technologiepact Helmond’

De VVD Helmond heeft het college tijdens de begrotingsbehandeling in november 2017 gevraagd om een extra impuls ter hoogte van €35.000 specifiek bestemd voor techniekonderwijs aan het Vakcollege Helmond. Met dit geld zouden ook deze leerlingen extra worden uitgedaagd en kan de school nog sterker inzetten op het opleiden van de juiste vakmensen.

Intussen heeft het Vakcollege aangegeven hoe ze dit extra geld willen gaan besteden. In een uitgewerkt plan is de aanschaf van 2 CNC-freesmachines opgenomen. Het is de bedoeling dat de leerlingen aan de hand van een eigen ontwerp gaan leren om prototypes te maken van karton. Vervolgens gaan zij de ontwerpen via computersoftware uitwerken in zelf gekozen materialen. Het echte aansturen van de machines zal ook met de software gebeuren (het zogenaamde Computer numerical control of kortweg CNC betreft de computergestuurde regeling van werktuigmachines). Dit is nieuw omdat hiervoor de geschikte machines tot nu toe ontbraken.

Daarnaast is het Vakcollege van plan om de mogelijkheden en kennis die zij door de aanschaf van de twee CNC freesmachines krijgt te gaan delen. Daartoe heeft ze inmiddels contact gezocht met het basisonderwijs. In samenwerking met dit basisonderwijs is een programma opgesteld om de belangstelling van leerlingen uit groep 6 en 7 voor techniek te vergroten. Dit is een uitbreiding van het bestaande programma, omdat voorheen alleen groep 8 eens per jaar op bezoek kwam. Ook de leerlingen uit groep 6 en 7 kunnen binnenkort met behulp van de CNC-machines aan de slag met de ontwerpen die zij vooraf op hun eigen school hebben gemaakt.

De VVD Helmond vindt dat het Vakcollege een mooi programma heeft opgesteld om te investeren in de technische kennis van onze jeugd. Want wie zo investeert in onze jeugd investeert in een sterke economische toekomst van onze stad en regio.

5-6-2018
Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

1,726 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *