Van de Senioren Brandevoort

Van de Senioren Brandevoort,
Het was weer een zeer geanimeerde bijeenkomst op 26 juni 2015 en het blijkt dat de mensen steeds meer betrokken raken bij hetgeen speelt in de wijk. Vanuit de senioren zijn al diverse initiatieven gestart en gesproken wordt over de voortgang hiervan. Daarnaast hebben we ons verdiept in de ons zelf gestelde opgave meer aandacht te besteden aan generatiegenoten in Brandevoort. In het wijkactieplan 2014-2016 is dit onderwerp nader uitgewerkt in een aantal onderdelen. We stellen vast dat praktisch alle leden van de Senioren al met activiteiten op dit gebied bezig zijn. Denk hierbij aan zorg voor dementerenden o.a. in het Palladium, voorleessessies slechtzienden, begeleiding naar afspraken en instanties, bezoeken en een kopje koffie drinken etc. Afgesproken is de genoemde punten in het Wijkactieplan in de komende maanden goed te inventariseren en ook te kijken naar behoefte aan meer inzet op dit gebied. We zullen dit op de volgende bijeenkomst op 25 september bespreken.
Binnen de groep Senioren heeft Iet Heystee-Sistermans zich bereid verklaart het onderwerp Zorg/WMO te zullen coördineren. Afgesproken is dat zaken op dit gebied aan haar gemeld zullen worden. Het is bekend dat ook in Helmond problemen bestaan op dit gebied. Gemeld wordt dat er van uit de Ouderenbonden (VBOH) in Helmond cliëntenondersteuners WMO worden opgeleid. Als er dus vragen of opmerkingen op het gebied van de WMO zijn kan men hiervoor advies en begeleiding vragen. We dienen ons te realiseren dat de Gemeente hier voor een grote opgave is geplaatst en alles nog niet optimaal functioneert. Daarom blijft het belangrijk de ontwikkelingen te volgen, afwijkingen te melden.
In de bijeenkomst van mei zijn deze onderwerpen ook aan de orde geweest en we zullen in de komende bijeenkomsten een aantal vaste onderdelen op de voet blijven volgen.
Zo is er in de stand van zaken rondom de Seniorenraad nog weinig nieuws te melden het wachten is nu op een vaststelling van de huidige stand van zaken en de vereiste maatregelen die nodig zijn om dit belangrijke adviesorgaan weer te doen functioneren. Het is verheugend vast te stellen dat het met de Rondleidingen in de Wijk voorspoedig gaat, er hebben zich reeds diverse groepen aangemeld en voor de rest van het jaar mag ook weer voldoende belangstelling worden verwacht. De VVV in Helmond heeft het ook weer opgenomen in haar programma en we zullen hopelijk weer bezoekers en enthousiaste begeleiders in onze wijk aantreffen. Er bestaan verschillende programma mogelijkheden. Door Corrie Clemens, haar man Guus en Henk van Ewijck wordt veel aandacht aan de organisatie en ontwikkeling besteed. We wensen hen en de andere enthousiaste rondleiders hiermee veel succes en zullen het blijven volgen.
De Kunstkamer ontwikkelt zich naar wens en in deze maand zal een nieuwe groep kunstenaars zich met de door hen gemaakte kunstwerken presenteren.
We verwijzen nogmaals naar de in Helmond actief zijnde ouderenbonden en adviseren onze ouderen hiervan lid te worden en actief mee te doen aan hun activiteiten zowel op het gebied van ontspanning als belangenbehartiging. In het weekblad de Loop is regelmatig een halve pagina gevuld met informatie betreffende de ouderenbonden en wordt er aandacht besteed aan onderwerpen die voor senioren van groot belang zijn.
Volgens opgave van de gemeente zijn er in Brandevoort momenteel meer dan 1200 55 plussers in de wijk. Al in 2013 hebben we gesproken over woningaanpassingen en wensen van senioren m.b.t. huisvesting. Zeker nu het streven van de regering erop gericht is dat ouderen langer in hun eigen huis blijven wonen is het zaak aandacht te besteden aan die zaken, die langer verblijf in de eigen woning ook mogelijk maken. Recent is er in de Brandevoorter Courant een artikel aan gewijd onder de naam “Wonen op Maat “.
Hierop zijn een aantal reacties ontvangen van mensen die duidelijk aangegeven hebben graag op latere leeftijd ook in Brandevoort te willen blijven wonen. Het is nu zaak wensen en mogelijkheden te inventariseren om op die manier Woningbouwcorporaties en of Projectontwikkelaars te interesseren dergelijke projecten te realiseren. Ons lijkt dat, waar openbaar vervoer en alle belangrijke en noodzakelijke voorzieningen op loopafstand beschikbaar zijn, het voor senioren aantrekkelijk is om in Brandevoort te blijven wonen, in veel gevallen ook in de directe omgeving van kinderen en kleinkinderen.
Vanwege de vakantieperiode is besloten om de volgende bijeenkomst te houden op 25 september weer om 14.00 uur in ’t BrandPunt. We zouden het erg op prijs stellen als meer actieve senioren zich bij ons aan willen sluiten. Veel onderwerpen vragen een bepaalde kennis van zaken die voor goed commentaar en planning noodzakelijk is. We zijn er van overtuigd dat er wat dat betreft nog heel veel potentieel in Brandevoort aanwezig is. Hierop willen we bij deze graag een beroep doen.
We willen iedereen, jong en oud, een hele fijne vakantie toewensen en een behouden thuiskomst.
Helmond 3 juli 2015
Holke J.M.Flapper

2,775 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *