Verslag open dag Jan van Brabant College – Deltaweg

Op zondag 10 februari liepen honderden leerlingen uit groep 7 en 8 met hun familie door de gangen van de Helmondse middelbare scholen. Ook het Jan van Brabant College opende de deuren van zowel de Deltaweg als de Molenstraat. Had je geen tijd om langs te komen? Of wil je alles rustig teruglezen? Lees hieronder dan wat de hoogtepunten van de open dag op de Deltaweg waren.

Ook benieuwd naar de open dag van de Molenstraat? Dat verslag lees je hier.

Volop aandacht
Het eerste wat opvalt bij het oplopen van het schoolplein is dat de Deltaweg een maatje kleiner is dan andere Helmondse scholen. Het is een kleinschalige school, waar iedereen elkaar kent. Leerlingen krijgen in het eerste jaar een persoonlijke mentor die ze kan helpen waar nodig. Die mentor blijft vier jaar lang dezelfde docent, waardoor leerlingen zich prettig en vertrouwd voelen bij hem of haar.

Nieuw onderwijsconcept
In het schooljaar 2019-2020 krijgen alle leerlingen onderwijs volgens het concept Deltawijs. Natuurlijk stond het nieuwe onderwijsconcept Deltawijs in het middelpunt van de belangstelling tijdens deze open dag. Basisschoolleerlingen en hun ouders konden deelnemen aan diverse mini-projectjes. De verbanden tussen de drie leergebieden Mens & Maatschappij, Natuur & Techniek en Sport & Creativiteit werden daarbij uitgelegd. Ook de moderne vreemde talen, werken met het Chromebook, Nederlands en Wiskunde kwamen aan bod.

Opendag-8

In een ander lokaal werd tijdens een korte presentatie meer uitleg gegeven over Deltawijs in het algemeen, wat de rol van mentor, coach en expert is en waarom het getal DRIE vaak terugkomt in Deltawijs.

Opendag-18

De aula hadden we voor de open dag omgetoverd tot een sportparadijs. Leerlingen van de sportklas gaven hier diverse demonstraties.

Opendag-19

Wat is Deltawijs?
Bij Deltawijs staat de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal. Naast het opdoen van kennis, leren leerlingen vooral vaardigheden die hen voorbereiden op de maatschappij van morgen. Deltawijs rust op drie belangrijke pijlers: uitdaging, eigenaarschap en betrokkenheid. Met thematische en onderzoekende projecten worden de leerlingen uitgedaagd, komen ze in actie en halen ze het beste uit zichzelf. Ze worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen, keuzes te maken en te reflecteren op hun eigen leerproces. Bij Deltawijs hoort iedere leerling tot een mentorgroep, de school werkt niet meer met klassen. Bij de vakken Nederlands, wiskunde, rekenen en de moderne vreemde talen blijft de nadruk liggen op kennisoverdracht. De leergebieden Mens & Maatschappij, Natuur & Techniek en Creatief & Sport worden in projectvorm gegeven. In deze leergebieden werken leerlingen in groepjes van drie aan verschillende uitdagende Deltawijsprojecten.

Opendag-3

Nieuwbouw
Bij een bezoekje aan de Deltaweg is de nieuwbouw niet te missen. Op dit moment staat het gebouw nog in de steigers, maar komend schooljaar kunnen alle nieuwe brugklassers ervan genieten. Een gedeelte van de nieuwbouw was speciaal voor deze dag opengesteld zodat de bezoekers alvast een glimp van de toekomstige leerpleinen konden opvangen. In de nieuwbouw komen multifunctionele ruimtes waar projectonderwijs wordt gerealiseerd met medeleerlingen, docenten, workshops, laptops, externe experts, gastsprekers, excursies en nog veel meer. 

Opendag-22

Aanmelden
Zit je in groep 8? Heb je alle open dagen bezocht en zie je jezelf al door de gangen van het Jan van Brabant College lopen volgend jaar? Dan is de volgende stap je aanmelden! Op 12 en 13 maart kunnen toekomstige leerlingen zich aanmelden op het Jan van Brabant College. Meer informatie en alle benodigde formulieren zijn te vinden op sites van de twee vestigingen.

Aanmelden Deltaweg: mavo en vmbo-g/t met het onderwijsconcept Deltawijs

Aanmelden Molenstraat: mavo, havo, vwo én tweetalig mavo, havo, vwo

 

Ook benieuwd naar de open dag van de Molenstraat? Dat verslag lees je hier.

1,168 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *