VVD stelt vragen over verzwijgen van buitenlands vastgoed.

Onlangs verscheen er in verschillende media het bericht over onderzoek naar het verzwijgen van buitenlands vastgoed door mensen met een uitkering. Daar konden wij lezen dat bijstandsverlenende instanties mogen controleren of bijstandsgerechtigden volledige en juiste inlichtingen hebben verstrekt over hun inkomen en vermogen. Zij mogen daartoe, ook in het buitenland, onderzoek instellen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) recent in hoger beroep geoordeeld.

Wij hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college.

1.  Bent u op de hoogte van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep?

2  Bent u met de VVD Helmond van mening dat het verzwijgen van buitenlands inkomen en vermogen door bijstandsontvangers stevig moet worden aangepakt?

3. Zijn er afgelopen jaren verzoeken voor onderzoek  bij het Internationaal Bureau Fraude-Informatie ingediend door Helmond? Zo ja , om hoeveel fraude gevallen gaat het dan?

4. Bent u bereid om de controles naar verzwegen buitenlands inkomen en vermogen van bijstandsontvangers te intensiveren en hierbij gebruik te maken van commerciële onderzoeksbureaus die sneller en effectiever onderzoek kunnen doen? Zo nee, hoe gaat u deze vorm van bijstandsfraude dan aanpakken?

Namens de VVD fractie in Helmond,

Theo Manders & Cor van der Burgt

874 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *