Wandeling historisch Mierlo-Hout: “Hier werd de felste strijd geleverd.”

Hij vertelt daar met veel enthousiasme waarom hij de “zoon van de smokkelaar” genoemd wordt.

Onder leiding van IVN-er en verhalenverteller Frans Schamper hebben zo’n tien mensen meegelopen met de IVN wandeling langs enkele historische plekken in Mierlo Hout. Frans is geboren en getogen in Mierlo Hout en weet er dan ook heel veel over te vertellen. Halverwege de wandeling lopen we voorbij het huis waar hij geboren is. Hij vertelt daar met veel enthousiasme waarom hij de “zoon van de smokkelaar” genoemd wordt.

De wandeling startte bij IVN-Trefpunt de Koekoek in Speeltuin Helmond West en ging als eerste naar de plek waar vroeger het Apostelhuijs heeft gestaan. Voordat we daar aankwamen liepen langs een Valse Christendoorn. Dat is een boom die afkomstig is uit Noord-Amerika, die snel groeit en zich kenmerkt door grote doornen aan de stam en aan de takken.

Valse Christendoorn

Valse Christendoorn

 

Het Apostelhuijs

Op de plaats waar vroeger het Apostelhuijs stond, staan nu mooie huizen en een parkje. Frans laat een oude tekening zien van het voormalige Apostelhuijs. Dit huijs is er gekomen door kardinaal Willem van Enckevoirt (1464-1534). Deze zoon van een landbouwer kreeg de kans om theologie te studeren en kwam voor zijn eindopleiding in Rome terecht. Hij werd in 1523 benoemd tot kardinaal en bisschop van Tortosa, Spanje. Zes jaar later werd hij bisschop van Utrecht. Hij was een vertrouweling van keizer Karel VI. Hij was heel rijk. Tijdens een bezoek aan zijn geboortestreek (Mierlo-Hout) zou hij tegen de Leuvense hoogleraar en theoloog Adriaan Boeyens gezegd hebben, dan hij nog wel eens de eerste Nederlandse paus zou worden. Toen hij vervolgens kardinaal werd deed hij de gelofte dat hij uit dankbaarheid op die plaats een hospitaal en Godshuis zou stichten. Hij hield woord en kreeg toestemming voor de bouw. Pas na zijn dood zijn zijn volgelingen begonnen met de werkelijke bouw van het Apostelhuijs. Eerst woonden daar 12 nonnen om het te onderhouden, maar dat lukte niet. Vervolgens zijn er 12 apostelen gaan wonen. Ze kregen weerstand van de protestanten. Het apostelhuijs raakte in verval toen het rond 1648 in beheer van protestanten kwam en werd eind 18e eeuw afgebroken. Daarna werd het een boerderij. In 1872 werd het bouwvallige huis afgebroken en werd er een nieuwe hoeve gebouwd. Deze is in 1932 afgebrand. Informatie over het apostelhuijs is ook te lezen bij de put aan de Aposteldreef in Mierlo-Hout.

Het herdenkingsmonument van Mierlo-Hout

Dit is een plek waar eigenlijk de felste strijd is geleverd tijdens de septemberdagen van 1944 in Helmond. (Mario Coolen)

Bij het bevrijding- en herdenkingsmonument aan de Houtse Parallelweg voegt Mario Coolen zich bij de groep wandelaars om uitleg te geven over dit monument. Hij is voorzitter van de stichting HMMH. (Herdenkingsmonument Mierlo-Hout) In 2005 ging hij samen met oorlogsdocumentalist Leo van Aerle praten met de wijkraad om te kijken of men samen kon komen tot een monument in Mierlo-Hout. Pas in 2011 werden de plannen gerealiseerd. “Historisch gezien is dit de meest correcte plek, hier bij de overweg is op 22 september 1944 eigenlijk de felste strijd geleverd die uiteindelijk ook beslissend was voor de bevrijding van Helmond,” licht Mario toe. De Engelsen troepen stuitten op fel verzet van de Duitsers die zich nog aan de oostzijde van de stad bevonden en alle bruggen over de Zuid-Willemsvaart hadden opgeblazen. Met een omtrekkende beweging via Asten en Someren waarbij opnieuw velen Engelse en Duitse soldaten het leven lieten werd Helmond uiteindelijk pas drie dagen later, op 25 september 1944 vanuit de richting Deurne bevrijd”, zo weet Mario te vertellen terwijl hij de aanwezigen wijst op de afbeeldingen op het monument. De foto’s zijn gemaakt door zijn vader Marinus Coolen tijdens de oorlog en de bevrijding van Mierlo-Hout.

DIOW EP P1070287

Wonder boven wonder was er ook een baby van twee jaar oud en die lag tussen het puin. Die mevrouw is een jaar of drie geleden nog hier geweest. (Mario Coolen)

Op de eerste foto staat een woning op de hoek van de Zuid Parallelweg (tegenwoordig: Houtse Parallelweg) met de Kardinaal van Enckevoirtstraat, die op de avond van 23 mei 1940 werd getroffen door een vliegtuigbom. Hierbij vielen vier dodelijke slachtoffers uit Mierlo-Hout, die op het monument als eerste zijn vermeld. “Er was ook een baby van nauwelijks 2 jaar, zij lag tussen het puin van de 2 vernielde woningen, wonderbaarlijk dat zij het heeft overleefd. De dame in kwestie heeft hier in 2012 nog een herdenking bijgewoond. .

Bij de tweede foto staat te lezen dat er op het spoorwegtraject Eindhoven-Venlo vanaf 1943 zware geallieerde luchtaanvallen plaatsvonden. Op 28 augustus 1944 raakte een vliegtuigbom uit koers en verwoestte daarbij het huizenblok aan de Helmondseweg (tegenwoordig: Mierloseweg nr 278-282), dat op de foto te zien is. Bij dit bombardement vielen geen burgerslachtoffers. Naar aanleiding van een vraag van een van de aanwezigen vertelt Mario dat de geallieerden de spoorweg wilden bombarderen om te voorkomen dat de Duitsers de spoorweg als aanvoerroute gebruikte. “De reden dat hier zo fel gevochten werd, is dat de Engelsen binnenkwamen vanaf Mierlo over de weg en vanaf Nuenen met tanks over het spoor. Ze stuitten op hevig verzet bij de spooroverweg. De Duitsers lagen hier ingegraven.” Bij de derde foto is te lezen dat het hier ging om delen van de 11e Engelse pantserdivisie.

Op het moment dat Mario vertelt over de spoorwachterswoning, die op de vierde foto te zien is, kwam heel toevallig een man aanfietsen. De man die zich voorstelt als de tachtigjarige Theo Lammers uit Valkenswaard, vertelde dat zijn opa daar gewoond had. Op de laatste foto staan de winkels en woonhuizen van de familie Coolen en Van Bladel. Het pand op de foto stond tot 1984 op die plek.

De deelnemers aan de wandeling hebben erg genoten van de wijze waarop beide heren hun verhalen vertelden.

1,524 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *