Wijkraad Mierlo-Hout neemt initiatief voor nieuw wijkblad

Tijdens de openbare wijkraadvergadering op donderdag 22 maart in wijkhuis De Geseldonk heeft de wijkraad Mierlo-Hout het initiatief gepresenteerd voor een nieuw wijkblad in Mierlo-Hout: “De MierloHoutenaar”. Het blad zal na de opstart in een tweewekelijkse uitgave verschijnen. Het streven is om de eerste uitgave te verspreiden in juni, wellicht zelfs al eerder. De redactie wordt verzorgd door Anja Donkers, zij wordt bijgestaan door Mario Coolen, coördinator van het redactieteam bij Ditisonzewijk.nl

Tijdens de drukbezochte vergadering heeft voorzitter van de wijkraad Jan Drouen uitgelegd dat er behoefte is aan een nieuw wijkblad.

Om aan het verzoek van de wijkbewoners te voldoen probeert Stichting wijkraad Mierlo-Hout, samen met de Stichting Mierlo – Hout in Actie, Stichting Wijkhuis de Geseldonk, Parochie Damiaan de Veuster, de OVMH, de K.B.O. en “Ditisonzewijk.nl” een nieuw wijkblad uit te brengen.

Het blad wordt tweewekelijks verspreid met alle nieuws vanuit de wijk Mierlo-Hout, de activiteiten in De Geseldonk, Parochieberichten, nieuws van de wijkraad Mierlo-Hout, KBO-nieuws en vanzelfsprekend nieuws vanuit de ondernemers in Mierlo-Hout. Ook verenigingen kunnen hun nieuws via De MierloHoutenaar verspreiden.

Ook komt er een agenda van de wijkactiviteiten en een informatiepagina met adressen van hulpverlenende instanties.

mierlohoutenaar-presentatie-0nummer-diow02

De cover van het nulnummer, van de wijkblad De MierloHoutenaar, zoals deze afgelopen donderdag in De Geseldonk werd gepresenteerd.

Hebt u ideeën voor het nieuwe wijkblad, ze zijn van harte welkom. Om te kunnen starten is het belangrijk, dat er voldoende advertenties geplaatst worden en dat er voldoende wijkbewoners zijn, die willen meewerken aan de verspreiding van “De  MierloHoutenaar”, een blad van en voor de wijk.

U kunt de organisatie achter het nieuwe wijkblad bereiken via deze e-mailadressen:

Voor redactie: redactie@mierlohoutenaar.nl

Wilt u het nieuwe wijkblad ondersteunen met advertenties: advertentie@mierlohoutenaar.nl

Indien u wilt helpen bij de bezorging of indien u onverhoopt bezorgklachten hebt: bezorging@mierlohoutenaar.nl

Voor alle andere vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar info@mierlohoutenaar.nl

2,872 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *